Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

10 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

En Näthatdetektor på väg

Är det ett tidigt Aprilskämt

Nej, det är inget skämt.
En elektroingenjör tillika doktor i datavetenskap tillika doktor i matematik, Erik ­Cambria från Nanyangs teknologiska universitet i Singapore, höll ett föredrag under ett seminarium på samma universitet där han berättade att det är fullt möjligt med nya algoritmer utveckla programvara som enkelt kan känna igen texter. Programvaran kan också räkna ut om en postare är en potentiell näthatare.

Hur är det möjligt

Algortimen är en blandning mellan artificiell intelligens, maskininlärning, ­avancerad lingvistik, gradering av polaritet och känsloanalys, textinnehåll, begrepp och sammanhang mellan meningar. Mjukvaran skall alltså snabbt och enkelt kunna avgöra om det är en näthatare som postat eller om det är samma postare som postat under olika alias.

Kan hitta förövarens identitet

Med ett sådant datorprogram kan man hitta identiteten på en anonym postare  genom att leta på nätet efter texter med samma avtryck. Forskarna har testat ett program uppbyggt på detta vis på Twitter och med 80 procent säkerhet avgjort om den som postat är en potentiell näthatare i text där postaren ännu inte näthatat och kan dessutom hitta samma person som postat annat på andra platser med samma procentuella träffsäkerhet.

Trolldetektor

Forskarna själva kallar programvaran för trolldetektor och är helt säkra på att de skall kunna utveckla programvaran till att interagera. De säger vidare att programvaran skall kunna byggas in i webbtjänster som automatiskt dekterar och raderar näthat. Webbtjänster kan vara uppkopplingstjänster, privata webbplatser, nätverk och sociala medier. Professor Cambria och hans kolleger ­skriver menar att ”Don’t feed the trolls!” kommer att bli ”Don’t feel the trolls”.

Robert Aschberg

Aschberg skriver i Aftonbladet:

Men kom ihåg var ni läste det här först.

Jo, Robban, vi kommer i håg att det var här: Aftonbladet

 

redaktorglas/Redaktören

Uppdaterad: 2015-08-24 — 22:09

2 Kommentarer

  1. Bra att några forskare kunde utveckla en riktig trollradar som känner av trollens skrivna inlägg.

  2. Radarn har hittat 08-stan som börjar på Hudd och slutar på inge 😀

Kommentarer are closed.

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.