Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
18 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

EU – Stärker visselblåsarnas ställning

Ett godhjärtat gäng skrev till oss ”Eftersom ni är de enda som offentligt eftersöker och publicerar de fasansfulla följder Flashback-stalkning har, så är ni visselblåsare”. Vi kan i vissa fall sägas vara visselblåsare och i den rollen stärks vi av den nya lagen som uppmuntras gälla hela EU.

Det förslag som läggs fram i dag kommer att säkerställa ett EU-omfattande skydd för visselblåsning i fråga om överträdelser av EU-lagstiftningen på områdena för offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, transportsäkerhet. miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, integritet, skydd av personuppgifter och säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det gäller också överträdelser av EU:s konkurrensregler, överträdelser och missbruk av regler om bolagsskatt och skador mot EU:s ekonomiska intressen. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att gå utöver miniminormerna och inrätta omfattande ramar för skydd för visselblåsare som bygger på samma principer.
Källa: European Commission

Visselblåsarnas skyddsnät

I princip innebär det att ett avslöjande inte skall få konsekvenser av repressalier, förtal eller annat nedsättande. I sådana fall skall skyddet gripa in. Det innebär bland annat att man inte behöver driva rättsfall för förtal själv som man annars måste göra. Det kommer vara en åklagare genom vanligt åtal som kommer att driva förtalsmålen mot de som förtalar en visselblåsare och det sägs att omvänd beviskrav kommer att råda. Det är alltså den som förtalat som skall bevisa att denne inte förtalat. I vanliga fall är det den förtalade som skall bevisa att denne blivit förtalad.

Nu kan vi säga att allt går åt rätt håll även om det finns mycket kvar att göra.

REDAKTIONEN

2 Kommentarer

Lägg till en kommentar
  1. Detta är utmärkt, borde gjorts för länge sedan!

  2. Fortress
    2018-04-27 at 10:45

    Detta är utmärkt, borde gjorts för länge sedan!

    Håller med!

Lämna ett svar

Vi har ändrat på hur man citerar text. Orsaken är att det tidigare tillägget där man kunde citera har blivit för gammalt och är därmed en säkerhetsrisk. Vi testar med att man svarar på inlägg direkt under den man citerar.

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!