Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
22 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Feminism och näthat

Förord

Denna artikel är inte på något sätt en artikel om feminismens historia. Den handlar om feminismens näthat som vi sett den med en grov inledande förklaring, delvis hur man såg på det förr, till det feministiska näthatets uppkomst i den form vi avser visa. Det finna fler former av näthat från kvinnor likaså finns det män som bara ger sig på kvinnor i ett ensidigt hat men det får vi visa i andra artiklar. Det behövs alltså inga avtvättade akademiska tillrättavisningar gällande den feministiska historien. Artikeln skall inte heller förstås så att vi är emot feminism, tvärt om är vi för all form av möjlig jämställdhet mellan alla människor oavsett vem och varifrån.

Olika löner och mansjobb

Det talas ofta om feminism men sällan om vad det betyder. De flesta idag påstår sig vara feminister som en käckt grupp man bara måste tillhöra. Det är ju ”inne” nu.
Efter kriget var kvinnor helt enkelt kvinnor och män var riktiga män. Efterhand som kvinnor också tog typiska mansjobb inom LO-grupperna ställdes kravet från arbetarkvinnorna att de också skulle få samma lön som männen.  Förr i tiden, när män var riktiga män, hade kvinnorna alltså ett annat lönesystem än männen. Deras löner låg alltid en bra bit under männens för samma jobb, och fortfarande fick de inte jobba med arbeten som ansågs för farliga för kvinnor. Dessa farliga jobb var männens alibi för att de var just riktiga män. De hade till och med inskrivet i avtalet att män var riktiga män, dvs i avtalet stod klart specificerat vad kvinnor inte fick jobba med.

Hemma i friden var mannen mer frid

I hemmet var det alltid kvinnan som lagade mat, städade, skötte om barnen osv. I mannens lott stod att vara överhuvud i familjen, läsa dagstidningen, sova en stund och vara allmänt ledig. Vissa tyngre jobb i hemmet kunde mannen ta itu med. Inte för att det var hans jobb utan för att det var ett utmärkt tillfälle att visa att mannen var en riktig man. Naturligtvis gick mannens urtidsgener igång om familjen hotades. Då ställde han sig framför familjen och tog smällen, som en riktig man. Det kunde vara att reparera bilen eller öppna dörren om det var en okänd utanför.

Medelklass

Inom medelklassvärlden var situationen en helt annan. För det första blandades sällan medelklass och arbetare i familjebildningar, det var oerhört sällsynt. Både mannen och kvinnan i medelklassfamiljen var alltid båda medelklass, kom ofta från akademiska familjer och talade ett annat språk än arbetarfamiljen. De hade båda akademiska yrken tills de fick barn. Barnens intåg gjorde att medelklassfamiljen började likna arbetarfamiljen, båda gruppers fruar var hemma med barnen. På manssidan skilde sig grupperna åt. Inom arbetargruppen var männen riktiga män medan medelklassmännen var fjantar, om man frågade arbetarmännen på den tiden. ”Fjantarna” tjänade dock i regel mer pengar än arbetarmännen.

Utvecklingen gick

Som alltid utvecklades samhället, produktionen, administrationen och familjelivet. Så gott som alla arbetade och arbetsuppgifterna blandades mer och mer mellan män och kvinnor. Krav ställdes på att kvinnor skulle ha samma betalt som männen. Efterhand ökade lönerna mer för kvinnorna än männen, ofta genom styrmedel som förhandlades fram av arbetsmarknadens parter. I hemmen började de riktiga männen bli riktiga på riktigt genom att dela bördan. Delad börda betyder inte alls att mannen och kvinnan gör exakt hälften av varje syssla, det var förbehållet medelklassen. I arbetarfamiljerna gjorde man inte samma saker men de gjorde lika mycket. Den som var bäst på matlagning lagade maten medan den som var bäst på att byta olja på bilen gjorde det osv. Man kan säga att vi var i stort sett jämställda vid denna tidpunkt utom vad det gällde löner inom medelklassvärlden. Inom arbetarleden var man oftast kollektivanställd med kollektiva öppna löner. I avtalet stod inget om att kvinnor skulle ha mindre lön än männen. Samma jobb samma lön var i stort sett klart. Kvinnodominerade arbetsplatser kunde dock ha och har fortfarande lägre löner än motsvarande för män. Lönesystemet inom medelklass(tjänstemanna)sektorn var helt annorlunda. Man var personligt anställd och hade en personlig lön som var hemlig. Detta system medgav olika lönenivåer för samma jobb. Tanken var att man skulle få lön efter prestation. Dvs, den som tjänar mer i en grupp med samma jobb har antingen jobbat längre tid eller presterade bättre. Så var det tänkt men så fungerade det inte fullt ut. Var du kompis med chefen hade du alltid lite mer i betalt än de andra och om du var kvinna hade du alltid lite mindre än de andra oavsett vad du presterade.

Olika feminism

Arbetarfeminism betyder att män och kvinnor hjälps åt att bli jämställda. Det betyder att man respekterar varandra och vårdar varandras åsikter och kunnande. Det betyder att de gör det tillsammans och de förstår tillsammans den egentliga problematiken med jämställdhet som att klara en familj ekonomiskt utan partner, diskriminering i typiska manliga yrken, deltidsanställningar, barnpassning eller att få pengarna att räcka hela månaden och mycket mer problem som oftast ligger på det praktiska planet.
Medelklassfeminism betyder strävan efter bekräftelse i arbetslivet och andra trivialiteter som lyfts till de viktigaste ting. De förstår inte problematiken med jämställdhet. Medelklasskvinnorna har oftast ingen kontakt med eller kännedom om kvinnodominerade yrkesgrupper där man brottas med problem som bland annat deltidsanställningar, barnpassning eller att få pengarna att räcka hela månaden. Sådana problem intresserar inte medelklassfeministerna. Deras intresseområde är inte alltid feministiskt utan det handlar mer om kvotering till allt, jämställd bekräftelse och att mannen skall byta olja på bilen men hemma skall alla sysslor delas exakt lika. Detta bidrar till att medelklassfeministen ser helt andra problem med jämställdheten än vad de andra ser och som är kopplad till en bättre ekonomi och god utbildning. I arbetarkvinnornas sätt att lösa problemen ingår männen som medarbetare till lösningar och ibland tas frågorna upp i större grupper som i fackföreningar mm.
Medelklassfeministen med bra utbildning och därmed större ekonomiska resurser löser problemen med att rikta sin ilska mot männen inte sällan skrikande ”död åt alla män”, ”män är talibaner”, ”män är ren ondska”, ”alla män är pedofiler” osv. De skapar speciella feministpartier, feministbloggar och deltar mycket aktiv i feministlobbyverksamhet för sina feministiska snedvridna ideal, ideal som arbetarkvinnorna inte förstår alls. Männen i deras liv låter dem syssla med detta precis som de tillät sin kvinnor förr i tiden gå på symöten med tanken inställd på att det är bra att de har något att göra eller för att de själva skall få mer egen tid. Ingenstans kan man se spår av verklig feministisk kamp för att alla kvinnor skall få de speciella kvinnoproblemen lösta.

Medelklassfeministiska kampgrupper

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, har stor skuld i den fortsatta militanta kampen en del kvinnor för mot männen. De ansåg och anser helt felaktigt att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som förekommer på alla nivåer och överallt och som måste motarbetas genom att militant bekämpas. ROKS anser att män och kvinnor skall separeras i mesta möjliga mån och de propagerar hårt mot män, speciellt till kvinnor som råkat illa ut. ROKS har under åren blivit alltmer radikalfeministisk och rent fientligt inställd till män. En sådan syn drar till sig speciella medelklasskvinnor som ytterligare spär på den bilden. ROKS kvinnor utvecklades till extrema feminister, som tror eller trodde på lögner om bland annat manliga satanistiska pedofilnätverk. ROKS dåvarande ordförande, Ireen von Wachenfeldt, visade tydligt organisationens syn på feminism och män genom det kända uttalandet att ”män är djur”. Ur denna syn, och av bland annat dessa kvinnor, växte militanta medelklassfeministiska grupper fram som fokuserade runt ROKS brinnande hat till män. Till dessa grupper sluter sig även vissa män, ett litet antal vilsna arbetarkvinnor och av någon anledning en del hårdföra kvinnor som växt upp på barnhem. Medlemmarna består till viss del av högutbildade akademikerkvinnor av olika slag som tillsammans skapar en stor kunskapsbas och flera viktiga kanaler upp i maktens korridorer som gav dem ett utomordentligt övertag som under åren gjort skillnad. Grupperingarna vred efterhand kampen mot att bara riktas mot män. I svåra skilsmässor fångade och fortfarande fångar de upp skiljsmässokvinnorna för att ”hjälpa” dem i kampen mot sina före detta män. Främst handlar det om att hjälpa till i vårdnadstvister. Inte sällan vittnar man till kvinnans fördel i sådana tvister och med den auktoritet och kontaktnät dessa välutbildad kvinnor besitter kan ett sådant vittnesmål vara avgörande för domar. Dessa medelklassfeministiska kampgrupper utnyttjar sedan de skilda kvinnorna de har i sitt grepp till att förfölja och trakassera männen så illa att männen de tidigare var gifta med får sina liv helt förstörda. Dessa kvinnors ofta oberäkneliga och aggressiva läggningar var ett stort problem för deras grupper. En liten del av grupperna kunde bestå under lång tid medan de flesta föll sönder under oberäkneligheter eller delades i mindre grupper. En del av kvinnorna gick vidare på egen hand med sin militanta syn. Vissa enskilda kvinnor utanför dessa grupper jobbade på samma sätt med ett brinnande manshat men i egen regi. Personer kunde vandra mellan grupper och grupper slogs ihop eller delades. En del av dessa oberäkneliga personer, i eller utanför grupperingar, kunde till synes utan anledning plötsligt ”byta sida” för att slåss mot sina tidigare bundsförvanter. Denna typ av feminism är väsensskilt från den riktiga feminismen där män och kvinnor hjälps åt att bli jämställda, respekterar varandra och vårdar varandras åsikter och kunnande.

Medelklassfeministiskt näthat

Snart eller under tiden hittade de militanta medelklassfeministerna ut på nätet. Man började på forum och i bloggar riktigt illa förtala män som de förde sin kamp mot. De lade sig också till med gruppkannibalmetoder som gick ut på att också förtala kvinnor eller män som ville lämna deras grupperingar. Det spelade ingen som helst roll hur viktiga eller hur bra vänner de tidigare varit, de förtalade och kränkte dem extremt illa utan urskillning ändå. Efter några år var dessa grupperingar så illa sedda att ingen vill ha med dem att göra ännu mindre hamna i deras klor. De näthatade oerhört mycket. De hade och har flera konton per person i forum som gick in och stödde den egna uppfattningen. Det finns trådar på Flashback där militanta medelklassfeministerna kunde bestå av bara några få personer men dominera trådar med flera alias per person. De använder ord och meningar värre än någon annan och de drar sig inte alls för att hänga ut män de bara ogillade det minsta som pedofiler med personnummer och allt till mycket stora svårigheter i livet för de drabbade. Till stora stycken är dessa gruppers medlemmar, eller enskilda med samma inriktning, de absolut värsta och farligaste näthatarna som existerar. De kunde med förnöjsamhet slå ut hela familjer för all framtid.

Det tog lång tid

Av de som drabbades av dessa ”feminister” har flera lämnat nätet och försvaret av sin person åt sitt öde medan några få fortsatt envist att försvara sig. Försvaret mot dem med deras kontakter högt upp i samhället har tidvis varit hopplöst, som att gräva sig igenom ett berg med bara händer. Men gräver man målmedvetet tillräckligt länge kommer man till slut ut på andra sidan och vinner sin kamp som kan innebära början av medelklassfeministiska kampgruppernas fall på så sätt att det istället inriktar sig på den riktiga kampen för kvinnors rätt och kvinnors rätt till frid mot idioter till män som misshandlar kvinnor. Den feminismen delar inte på män och kvinnor utan den sker med dessa tillsammans sida vid sida mot en bättre Värld för alla.

REDAKTIONEN 1 och 3

Uppdatering på förekommen anledning:
Den som i huvudsak skrivit artikeln är ordförande för SIG-gruppen och är en kvinna. Vi är inte motståndare till kvinnors kamp för rättvisa och lika villkor. Det vi är motståndare till är, låt oss vara vulgära här så att alla förstår: Överklasskärringar och dess knähundar som slåss för den egna bekräftelsen. Vi är också emot den andra sidan av myntet, dvs mans-ego-ister som har som sitt mål att förnedra kvinnor på allehanda sätt främst på nätet genom bloggar, Flashback och Facebook. Dessa båda sidor av samma mynt avslöjar sig genom det brinnande hatet mot det motsatta könet. De i huvudsak värsta näthatarna har vi hitta ur båda dessa läger.

4 Kommentarer

Lägg till en kommentar
 1. Du verkar höra hemma på Flashback med ditt öppna kvinnohat.

    (QUOTE)

 2. Kim:
  Du verkar höra hemma på Flashback med ditt öppna kvinnohat.

  Tre fel!
  ”Jag” är inte ”jag” utan det är vi.
  Vi är inte kvinnohatare, i vår grupp ingår kvinnor och gruppens ordförande är kvinna. Vi har dessutom skrivit mest om män som hatar kvinnor men i egenskap av näthatare, då såg vi inte till dig?
  Vi är inga Flashbackare, tvärt om, vi bekämpar Flashback.
  Men detta vet du säker också, problemet för en del är att vi skriver om de militanta medelklasskvinnorna och de som slutit sig till dem som näthatar. När vi gör det ser dessa det vi skriver som hat därför att det går emot dem, de blir helt blinda för allt annat och försöker projicera sitt eget hat på dem som kritiserar.
  Vi tar oss rätten att skriva om allt förekommande näthat, nu är det denna grupps tur att hamna under luppen.
  Vi har en drös alias i vårt register som ägs av kvinnorna vi tänker skriva om. En del av dem har mer än ett alias. När man läser deras näthat blir man mörkrädd. En av dem var en av de värsta näthatarna mot en av oss och dennes familj.

  Men, och det är viktigt, flera av dessa kvinnor har gjort bra saker också. Speciellt i början av sin ”karriär” så det är en gåta hur bra människor som gör bra saker plötsligt blir näthatare. Kan du förklara det?

    (QUOTE)

 3. ..och Kim verkar höra hemma på Flashback med sin argumentation. Där hittar folk på och stämplar folk med åsikter, tillhörigheter med mera de inte har.

  SIG-gruppen är neutral, ingen som sysslar med näthat kommer undan våra granskningar och synnerhet de som är aktiva på Flashback. Vår neutralitet är vår styrka, vi står nämligen inte bakom någon specifik grupp, avarter eller liknande som huserar på nätet. Vi står fria från allt sådant. Vårt mål är inte att vinna en popularitetstävling, vårt mål är att visa vilka och var folk näthatar samt hur de beter sig.

  Vi välkomnar alla sorts människor att skriva om näthat och vi tar gärna in artiklar om de håller våra etiska riktlinjer.

    (QUOTE)

 4. Ett tillägg:

  Att man kritiserar eller visar hur extremfeminister och i huvudsak de inom den självutnämnda barnräddargrupperingarna aktivt näthatar och hur de näthatar så blir man genast utpekad som att man har ”kvinnoförakt” och snart haglar väl pedofilanklagelserna. För det är liksom så de här tokstollarna går tillväga.

  Vi demaskerar gärna dem alla, men vi demaskerar även deras motståndare om de näthatar också. Anledningen är den att vi tar inte ställning vi tar bara ställning emot näthat.

    (QUOTE)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!