Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att det efter kl 02:00 inte går att komma in på nättidningen och några timmar framåt. Problemet består i att att backuppfunktionen för servern stjäl all brandbredd. Servicearbete pågår!
17 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

FLASHBACK – REGGADE

När vi gräver fram alias på Flashback får vi kopiösa mängder sidoinformation. En del av infon är reggade på Flashback där vi inte hunnit placera ut alias på person. Det kommer att ta tid att utreda de alias vi har, därför lägger vi bara ut verkliga flashbackreggade personer på denna sida på så sätt att de inte är sökbara tillsvidare. Även en och annan presenterad kan hamna här. Det tar tid att sammanställa uppgifter i sidoinformationen men det kommer att publiceras mer efterhand som vi har tid.

Om någon är med i listan kan ni kontakta oss så kanske vi kan komma överens om att maskera till oigenkännlighet. Möjligen vill vi få ditt alias på Flashback som motprestation. Vi kommer att möta upp med att inte presentera dig.

Överst är senast publicerat

140

lifsonny@msn.comRo*bbin Hö*glund199X0412-XXXX
jonas.karlsson1@gmail.comJo*nas Ka*rlsson19XXXXX-XXXX
liil_saasta@hotmail.comJose*fine Saas*tamoinen198X1216-XXXX
charlessoderstrom@hotmail.comCharl*es Söd*erström195X0712-XXXX
matsnasman@hotmail.comM*ats Näs*man19XXXXX-XXXX
per_olsson@msn.comPe*r Ols*son19XXXXX-XXXX
fredrik_lovgren@hotmail.comFred*rik Löv*gren19XXXXX-XXXX
linusradebrand@hotmail.comLinu*s Rade*brand198X0130-XXXX
h04cagus@du.seCaro*line19XXXXX-XXXX
linuspersson87@gmail.comLin*us Pers*son198X0126-XXXX

130

den*nislif@msn.comDen*nis L*if199X0723-XXXX
t.gus*tavsson@gmail.comTo*ny Gusta*vsson19XXXXX-XXXX
stra*ndberg65@hotmail.comGör*an Stued*ahl196X1128-XXXX
patr*ik.ny*felt@netti.fiPa*trik Nyf*elt19XXXXX-XXXX
lifeisa*loop@gmail.comMat*tias Sjö*berg198X0419-XXXX
winza*ne@msn.comVik*tor Isak*sson19XXXXX-XXXX
joc*ke.ber*ggren@gmail.comJoak*im Berggr*en19XXXXX-XXXX
johans*ellin@hotmail.comJo*han Se*llin19XXXXX-XXXX
ci*ssi_lars*son81@hotmail.comCi*ssi Lar*sson19XXXXX-XXXX
pe*ter.fal*kbjer@gmail.comPe*ter Falkb*jer197X0515-XXXX

 

120

rola*nd@visit.seRola*nd Lun*dberg193X1212-XXXX
skarv*staallehanda@telia.comMa*ria Per*sson196X1120-XXXX
mika*el_ed*a@hotmail.comMika*el Edst*röm198X0904-XXXX
anton*klepke@gmail.comAnt*on Kle*pke198X0425-XXXX
andreasgunnars*son91@gmail.comAnd*reas Gunn*arsson19XXXXX-XXXX
al*le_a@msn.comAlex*ander And*ersson19XXXXX-XXXX
angelicavi*ksell@yahoo.seAng*elica Vi*ksell198X0410-XXXX
rik*ard_samu*elsson84@hotmail.comRik*ard Sa*muelsson198X0711-XXXX
sebb*esebbe88@hotmail.comSeb*astian Ande*rsson19XXXXX-XXXX
gus*taf_ed*ner@hotmail.comGust*af Ed*ner198X0624-XXXX

 

110

andersson_fati*ma@hotmail.comFat*ima And*rsson 19XXXXX-XXXX
asathorb*urn@hotmail.comÅs*a Thor*burn 197X0707-XXXX
mikaela*skog@yahoo.seMik*aela S*kog 19XXXXX-XXXX
mariab*ivesjo@hotmail.comMa*ria Bive*sjö 196X1202-XXXX
erik_b*oris@hotmail.comEr*ik Bor*is 19XXXXX-XXXX
Carro_G*ryglas@hotmail.comCarroli*ne Gry*glas 198X0501-XXXX
milleste*n@hotmail.comD Mill*e*sten 19XXXXX-XXXX
tewl_b*tk@msn.comCecil*ia Thom*sson 198X0210-XXXX
D_Bor*gstedt@hotmail.comD Borgs*tedt 19XXXXX-XXXX
andre*e21trc21@hotmail.comAnd*rée Håka*nsson 198X0119-XXXX

 

100

ax*el_a*din@hotmail.comA*xel Ad*in 198X0309-XXXX
jan.alm*stedt@hotmail.comJa*n Alm*stedt 19XXXXX-XXXX
jon*nehalvarsson_etec2003@hotmail.comJo*nne H*alvarsson 19XXXXX-XXXX
jenny.fri*gaard@spray.seJen*ny Fri*gård 198X0320-XXXX
niclas*ahlberg@msn.comNic*las Ahl*berg 19XXXXX-XXXX
skanh*ed@hotmail.comPi*a Skanhe*d 195X0720-XXXX
jean*ette_olausson@telia.comJea*nette Ola*usson 19XXXXX-XXXX
pa*trik_82@home.sePa*trik Björ*k 198X0218-XXXX
cami*lla.jansson@home.seCam*illa Jan*sson 19XXXXX-XXXX
240ma*nnen@gmail.comCh*ristoffer K*arlsson 198X0107-XXXX

 

90

oscar_pe*rson@msn.com Os*ar Peh*son 198X1127-XXXX
penete*iagete@hotmail.com Mo*gan Ri*ell 196X0728-XXXX
 wa*in@hotmail.com Wa*vin Za*hoy 198X0719-XXXX
 126*rz@gmail.com Joc*e Kätt*tröm 198X0123-XXXX
 pas*rus@gmail.com Os*ar Pas*arus 198X0213-XXXX
 kma*hon@hotmail.com Ka*l Mart*on 197X0725-XXXX
 alex372@hotmail.com Alexander Lindström 19880527-6618
 martin_fredricsson@yahoo.se Martin Fredricsson 19800407-2917
 bergl*ndf@hotmail.com Fr*drik B*rglund19XXXXX-XXXX
 mik*el.wal*rus@swipnet.se Mi*ael W*lerus 196X0211-XXXX

 

80

240m*nnen@gmail.comChristoffer Ka*lsson198X0107-XXXX
jp.*orld@gmail.comJohan Su*dberg197X0516-XXXX
te*l_btk@msn.comJosefin Tho*son198X0727-XXXX
a*dree21trc21@hotmail.comAndrée Håk*nsson198X0119-XXXX
mikael.*alerus@swipnet.seMikael Wale*us196X0511-XXXX
 ma*s@mans.se Måns No*dell 198X0617-XXXX
 as*ryber@spray.se *sa R*ber 198X0831-XXXX
 br*rjonasdaniel@hotmail.com Daniel Bör*e*son 198X0309-XXXX
 b*bosv@gmail.com Bo Svan*ård 197X0802-XXXX
 c*ristofer.zol*er@home.se Christofer Z*ller 197X1104-XXXX

 

70

mar*us.sjo*uist@hotmail.comMarcus Sjö*uist197X1125-XXXX
joahnb*elk*olm@hotmail.comJohan Bj*kholm198X0818-XXXX
anders@m*rkoff.seAnders Mark*ff198X0416-XXXX
rob*n.sund*ren@gmail.comRobin *undgren198X0609-XXXX
oscar_pehr*on@msn.comOscar Pe*rson198X1127-XXXX
bl*farg@ho*mail.comJohan Halm*en196X0713-XXXX
fredrik.topp*em@home.seFredrik Top*hem197X0701-XXXX
zyzak@hot*ail.comMajuca Me*er197X0512-XXXX
zword*6@*otmail.comNiklas Sv*rd198X0402-XXXX
pe*er@cha*lottenberg.nuPeder Flac*195X0416-XXXX

 

60

zu*ljin@home.se Anders Nylu*nd 197X0214-XXXX
 chri*sinoue@hotmail.com Christopher In*oue 198X0728-XXXX
 erica*erfaldt@hotmail.com Eri*ka  Erf*äldt 198X1221-XXXX
 Dennis_S*nesson@hotmail.com Dennis Su*nesson 198X0823-XXXX
 Stefani*s60@hotmail.com Stefan Nil*sson 198X0729-XXXX
 fjo6*8@hotmail.com Mattias Ohl*sson 197X0226-XXXX
 travn*jak@hotmail.com Thomas Wi*lson 198X0823-XXXX
 Pehr.p*ersson@oktv.se Pehr Perss*on 199X0310-XXXX
 david_ho*gardh@hotmail.com David Höga*rdh 198X0710-XXXX
 elias_sko*g@yahoo.se Eli*as Sk*og 198X0825-XXXX

 

50

svensson_el*as@hotmail.comElias Sve*sson198X0804-XXXX
heni*ell@hotmail.comSten Lib*ll195X0614-XXXX
jannis.*stlund@teknikmagasinet.seJanis Öst*und196X0202-XXXX
joel.wi*berg@gmail.comJoel Wik*erg198X1029-XXXX
oscar_*est@hotmail.comOscar W*st198X0706-XXXX
magnu*@aqvist.netMagnus *qvist196X0208-XXXX
almaob*rg@hotmail.comAlma Öb*rg198X1130-XXXX
peter_e_j*nsson@hotmail.comPeter Jon*son198X0612-XXXX
blomf*rs@gmail.comMattias B*omfors199X0130-XXXX
rob*an@taxa.seRobert Pe*ersson196X1020-XXXX

 

40

jonie*s@gmail.comJonas Ni*lsen197X0731-XXXX
mar*us.grahn@gmail.comMarcus Gra*n197X0220-XXXX
marten*itt@hotmail.comMårten W*tt197X1202-XXXX
jwesst*om@gmail.comJon *esström198X0107-XXXX
lim*an94@hotmail.comLinus T*sell198X0613-XXXX
pet*ersson.sebastian@gmail.comSebastian Pet*rsson198X0110-XXXX
Kaveh_E*ami@hotmail.comKaveh Em*mi198X1114-XXXX
mariefl*tcher73@hotmail.comMarie Fletc*er Lund*n197X0317-XXXX
*.*und*ark@swipnet.seMaria Lund*ark197X0529-XXXX
leandro_nils*on@hotmail.comLeandro Nilss*n198X0124-XXXX

 

30

run*vik@hotmail.comIngalill R*nnvik196X0222-XXXX
stefan.westerg*en@vgregion.seStefan Westerg*en196X0913-XXXX
Assajie_w*koon@hotmail.comAssajie Wi*koon199X0528-XXXX
Evelina_Ra*akallio@hotmail.comEvelina Ra*akallio199X0625-XXXX
lunds*om.a@gmail.comAndré Lun*tröm198X0125-XXXX
tom*sj@gmail.comTomas Jo*in197X1110-XXXX
p*rik@swt-racing.comPatrik Fürs*nhoff196X0621-XXXX
lu*vig.lindblom@gmail.comLudvig Lin*lom197X0815-XXXX
o14*001@hotmail.comOla Ski*mark198X0127-XXXX
ha*ad@gbg031.seBerndt Ol*Åberg198X1030-XXXX

 

20

vicke*felt@hotmail.comMichael Vick*rfält198X0101-XXXX
fw_3*0@hotmail.comFredrik *olf198X0206-XXXX
nilsson.elli*or@gmail.comEllinor *ilsson198X0704-XXXX
ronny.th*rn@wtnord.netRonny T*orn195X0905-XXXX
anette.al*strom@bredband.netAnette Alms*röm197X0412-XXXX
andreasm*nd@hotmail.comAndreas Fra*zen198X0510-XXXX
mange1*1@hotmail.comMagnus Fra*zén198X1021-XXXX
sebastian.gr*ns@gmail.comSebastian G*ans199X0605-XXXX
linnr*ding@gmail.comLinn R*ding198X0129-XXXX
jonathan.b*rg.frodin@gmail.comJonathan B*rg198X1109-XXXX

 

10

mikael.ro*an@gmail.comMikael Ro*an198X0427-XXXX
gino_erc*le@hotmail.comGina Erc*le198X1006-XXXX
mr_rob*no@hotmail.comRobbin Olo*sson198X0829-XXXX
s_lind*all@hotmail.comSimon Lind*all198X0824-XXXX
jar*ed@gmail.comAndreas H*gg197X0713-XXXX
frede*806@hotmail.comFredrik Gul*berg199X0914-XXXX
per*ola@mjomark.comPer-Ola Mj*mark198X0104-XXXX
mikael.ebb*ryd@gmail.comMikael Ebb*ryd198X0726-XXXX
ks*eits@yahoo.seKim Sn*its197X1108-XXXX
helenar*ma@msn.comHelena J*nsson196X1123-XXXX

0

 

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.