Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

6 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

FLASHBACK – REGGADE

När vi gräver fram alias på Flashback får vi kopiösa mängder sidoinformation. En del av infon är reggade på Flashback där vi inte hunnit placera ut alias på person. Det kommer att ta tid att utreda de alias vi har, därför lägger vi bara ut verkliga flashbackreggade personer på denna sida på så sätt att de inte är sökbara tillsvidare. Även en och annan presenterad kan hamna här. Det tar tid att sammanställa uppgifter i sidoinformationen men det kommer att publiceras mer efterhand som vi har tid.

Om någon är med i listan kan ni kontakta oss så kanske vi kan komma överens om att maskera till oigenkännlighet. Möjligen vill vi få ditt alias på Flashback som motprestation. Vi kommer att möta upp med att inte presentera dig.

Överst är senast publicerat

140

lifsonny@msn.com Ro*bbin Hö*glund 199X0412-XXXX
jonas.karlsson1@gmail.com Jo*nas Ka*rlsson 19XXXXX-XXXX
liil_saasta@hotmail.com Jose*fine Saas*tamoinen 198X1216-XXXX
charlessoderstrom@hotmail.com Charl*es Söd*erström 195X0712-XXXX
matsnasman@hotmail.com M*ats Näs*man 19XXXXX-XXXX
per_olsson@msn.com Pe*r Ols*son 19XXXXX-XXXX
fredrik_lovgren@hotmail.com Fred*rik Löv*gren 19XXXXX-XXXX
linusradebrand@hotmail.com Linu*s Rade*brand 198X0130-XXXX
h04cagus@du.se Caro*line 19XXXXX-XXXX
linuspersson87@gmail.com Lin*us Pers*son 198X0126-XXXX

130

den*nislif@msn.com Den*nis L*if 199X0723-XXXX
t.gus*tavsson@gmail.com To*ny Gusta*vsson 19XXXXX-XXXX
stra*ndberg65@hotmail.com Gör*an Stued*ahl 196X1128-XXXX
patr*ik.ny*felt@netti.fi Pa*trik Nyf*elt 19XXXXX-XXXX
lifeisa*loop@gmail.com Mat*tias Sjö*berg 198X0419-XXXX
winza*ne@msn.com Vik*tor Isak*sson 19XXXXX-XXXX
joc*ke.ber*ggren@gmail.com Joak*im Berggr*en 19XXXXX-XXXX
johans*ellin@hotmail.com Jo*han Se*llin 19XXXXX-XXXX
ci*ssi_lars*son81@hotmail.com Ci*ssi Lar*sson 19XXXXX-XXXX
pe*ter.fal*kbjer@gmail.com Pe*ter Falkb*jer 197X0515-XXXX

 

120

rola*nd@visit.se Rola*nd Lun*dberg 193X1212-XXXX
skarv*staallehanda@telia.com Ma*ria Per*sson 196X1120-XXXX
mika*el_ed*a@hotmail.com Mika*el Edst*röm 198X0904-XXXX
anton*klepke@gmail.com Ant*on Kle*pke 198X0425-XXXX
andreasgunnars*son91@gmail.com And*reas Gunn*arsson 19XXXXX-XXXX
al*le_a@msn.com Alex*ander And*ersson 19XXXXX-XXXX
angelicavi*ksell@yahoo.se Ang*elica Vi*ksell 198X0410-XXXX
rik*ard_samu*elsson84@hotmail.com Rik*ard Sa*muelsson 198X0711-XXXX
sebb*esebbe88@hotmail.com Seb*astian Ande*rsson 19XXXXX-XXXX
gus*taf_ed*ner@hotmail.com Gust*af Ed*ner 198X0624-XXXX

 

110

andersson_fati*ma@hotmail.com Fat*ima And*rsson  19XXXXX-XXXX
asathorb*urn@hotmail.com Ås*a Thor*burn  197X0707-XXXX
mikaela*skog@yahoo.se Mik*aela S*kog  19XXXXX-XXXX
mariab*ivesjo@hotmail.com Ma*ria Bive*sjö  196X1202-XXXX
erik_b*oris@hotmail.com Er*ik Bor*is  19XXXXX-XXXX
Carro_G*ryglas@hotmail.com Carroli*ne Gry*glas  198X0501-XXXX
milleste*n@hotmail.com D Mill*e*sten  19XXXXX-XXXX
tewl_b*tk@msn.com Cecil*ia Thom*sson  198X0210-XXXX
D_Bor*gstedt@hotmail.com D Borgs*tedt  19XXXXX-XXXX
andre*e21trc21@hotmail.com And*rée Håka*nsson  198X0119-XXXX

 

100

ax*el_a*din@hotmail.com A*xel Ad*in  198X0309-XXXX
jan.alm*stedt@hotmail.com Ja*n Alm*stedt  19XXXXX-XXXX
jon*nehalvarsson_etec2003@hotmail.com Jo*nne H*alvarsson  19XXXXX-XXXX
jenny.fri*gaard@spray.se Jen*ny Fri*gård  198X0320-XXXX
niclas*ahlberg@msn.com Nic*las Ahl*berg  19XXXXX-XXXX
skanh*ed@hotmail.com Pi*a Skanhe*d  195X0720-XXXX
jean*ette_olausson@telia.com Jea*nette Ola*usson  19XXXXX-XXXX
pa*trik_82@home.se Pa*trik Björ*k  198X0218-XXXX
cami*lla.jansson@home.se Cam*illa Jan*sson  19XXXXX-XXXX
240ma*nnen@gmail.com Ch*ristoffer K*arlsson  198X0107-XXXX

 

90

oscar_pe*rson@msn.com  Os*ar Peh*son  198X1127-XXXX
penete*iagete@hotmail.com  Mo*gan Ri*ell  196X0728-XXXX
 wa*in@hotmail.com  Wa*vin Za*hoy  198X0719-XXXX
 126*rz@gmail.com  Joc*e Kätt*tröm  198X0123-XXXX
 pas*rus@gmail.com  Os*ar Pas*arus  198X0213-XXXX
 kma*hon@hotmail.com  Ka*l Mart*on  197X0725-XXXX
 alex372@hotmail.com  Alexander Lindström  19880527-6618
 martin_fredricsson@yahoo.se  Martin Fredricsson  19800407-2917
 bergl*ndf@hotmail.com  Fr*drik B*rglund 19XXXXX-XXXX
 mik*el.wal*rus@swipnet.se  Mi*ael W*lerus  196X0211-XXXX

 

80

240m*nnen@gmail.com Christoffer Ka*lsson 198X0107-XXXX
jp.*orld@gmail.com Johan Su*dberg 197X0516-XXXX
te*l_btk@msn.com Josefin Tho*son 198X0727-XXXX
a*dree21trc21@hotmail.com Andrée Håk*nsson 198X0119-XXXX
mikael.*alerus@swipnet.se Mikael Wale*us 196X0511-XXXX
 ma*s@mans.se  Måns No*dell  198X0617-XXXX
 as*ryber@spray.se  *sa R*ber  198X0831-XXXX
 br*rjonasdaniel@hotmail.com  Daniel Bör*e*son  198X0309-XXXX
 b*bosv@gmail.com  Bo Svan*ård  197X0802-XXXX
 c*ristofer.zol*er@home.se  Christofer Z*ller  197X1104-XXXX

 

70

mar*us.sjo*uist@hotmail.com Marcus Sjö*uist 197X1125-XXXX
joahnb*elk*olm@hotmail.com Johan Bj*kholm 198X0818-XXXX
anders@m*rkoff.se Anders Mark*ff 198X0416-XXXX
rob*n.sund*ren@gmail.com Robin *undgren 198X0609-XXXX
oscar_pehr*on@msn.com Oscar Pe*rson 198X1127-XXXX
bl*farg@ho*mail.com Johan Halm*en 196X0713-XXXX
fredrik.topp*em@home.se Fredrik Top*hem 197X0701-XXXX
zyzak@hot*ail.com Majuca Me*er 197X0512-XXXX
zword*6@*otmail.com Niklas Sv*rd 198X0402-XXXX
pe*er@cha*lottenberg.nu Peder Flac* 195X0416-XXXX

 

60

zu*ljin@home.se  Anders Nylu*nd  197X0214-XXXX
 chri*sinoue@hotmail.com  Christopher In*oue  198X0728-XXXX
 erica*erfaldt@hotmail.com  Eri*ka  Erf*äldt  198X1221-XXXX
 Dennis_S*nesson@hotmail.com  Dennis Su*nesson  198X0823-XXXX
 Stefani*s60@hotmail.com  Stefan Nil*sson  198X0729-XXXX
 fjo6*8@hotmail.com  Mattias Ohl*sson  197X0226-XXXX
 travn*jak@hotmail.com  Thomas Wi*lson  198X0823-XXXX
 Pehr.p*ersson@oktv.se  Pehr Perss*on  199X0310-XXXX
 david_ho*gardh@hotmail.com  David Höga*rdh  198X0710-XXXX
 elias_sko*g@yahoo.se  Eli*as Sk*og  198X0825-XXXX

 

50

svensson_el*as@hotmail.com Elias Sve*sson 198X0804-XXXX
heni*ell@hotmail.com Sten Lib*ll 195X0614-XXXX
jannis.*stlund@teknikmagasinet.se Janis Öst*und 196X0202-XXXX
joel.wi*berg@gmail.com Joel Wik*erg 198X1029-XXXX
oscar_*est@hotmail.com Oscar W*st 198X0706-XXXX
magnu*@aqvist.net Magnus *qvist 196X0208-XXXX
almaob*rg@hotmail.com Alma Öb*rg 198X1130-XXXX
peter_e_j*nsson@hotmail.com Peter Jon*son 198X0612-XXXX
blomf*rs@gmail.com Mattias B*omfors 199X0130-XXXX
rob*an@taxa.se Robert Pe*ersson 196X1020-XXXX

 

40

jonie*s@gmail.com Jonas Ni*lsen 197X0731-XXXX
mar*us.grahn@gmail.com Marcus Gra*n 197X0220-XXXX
marten*itt@hotmail.com Mårten W*tt 197X1202-XXXX
jwesst*om@gmail.com Jon *esström 198X0107-XXXX
lim*an94@hotmail.com Linus T*sell 198X0613-XXXX
pet*ersson.sebastian@gmail.com Sebastian Pet*rsson 198X0110-XXXX
Kaveh_E*ami@hotmail.com Kaveh Em*mi 198X1114-XXXX
mariefl*tcher73@hotmail.com Marie Fletc*er Lund*n 197X0317-XXXX
*.*und*ark@swipnet.se Maria Lund*ark 197X0529-XXXX
leandro_nils*on@hotmail.com Leandro Nilss*n 198X0124-XXXX

 

30

run*vik@hotmail.com Ingalill R*nnvik 196X0222-XXXX
stefan.westerg*en@vgregion.se Stefan Westerg*en 196X0913-XXXX
Assajie_w*koon@hotmail.com Assajie Wi*koon 199X0528-XXXX
Evelina_Ra*akallio@hotmail.com Evelina Ra*akallio 199X0625-XXXX
lunds*om.a@gmail.com André Lun*tröm 198X0125-XXXX
tom*sj@gmail.com Tomas Jo*in 197X1110-XXXX
p*rik@swt-racing.com Patrik Fürs*nhoff 196X0621-XXXX
lu*vig.lindblom@gmail.com Ludvig Lin*lom 197X0815-XXXX
o14*001@hotmail.com Ola Ski*mark 198X0127-XXXX
ha*ad@gbg031.se Berndt Ol*Åberg 198X1030-XXXX

 

20

vicke*felt@hotmail.com Michael Vick*rfält 198X0101-XXXX
fw_3*0@hotmail.com Fredrik *olf 198X0206-XXXX
nilsson.elli*or@gmail.com Ellinor *ilsson 198X0704-XXXX
ronny.th*rn@wtnord.net Ronny T*orn 195X0905-XXXX
anette.al*strom@bredband.net Anette Alms*röm 197X0412-XXXX
andreasm*nd@hotmail.com Andreas Fra*zen 198X0510-XXXX
mange1*1@hotmail.com Magnus Fra*zén 198X1021-XXXX
sebastian.gr*ns@gmail.com Sebastian G*ans 199X0605-XXXX
linnr*ding@gmail.com Linn R*ding 198X0129-XXXX
jonathan.b*rg.frodin@gmail.com Jonathan B*rg 198X1109-XXXX

 

10

mikael.ro*an@gmail.com Mikael Ro*an 198X0427-XXXX
gino_erc*le@hotmail.com Gina Erc*le 198X1006-XXXX
mr_rob*no@hotmail.com Robbin Olo*sson 198X0829-XXXX
s_lind*all@hotmail.com Simon Lind*all 198X0824-XXXX
jar*ed@gmail.com Andreas H*gg 197X0713-XXXX
frede*806@hotmail.com Fredrik Gul*berg 199X0914-XXXX
per*ola@mjomark.com Per-Ola Mj*mark 198X0104-XXXX
mikael.ebb*ryd@gmail.com Mikael Ebb*ryd 198X0726-XXXX
ks*eits@yahoo.se Kim Sn*its 197X1108-XXXX
helenar*ma@msn.com Helena J*nsson 196X1123-XXXX

0

 

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.