Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
41 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Följ utredningsarbetet mot näthatet

I denna länk kan man följa Riksdagens utredning mot näthat. Efter en snabb genomläsning måste jag säga att det ser bra ut. Ett exempel:

Den som lämnat ett hotfullt eller kränkande meddelande kan ha begränsade möjligheter att påverka detta sedan det väl har publicerats. Särskilt med hänsyn till detta finns det anledning att ta ställning till om tillhandahållarens ansvar rimligen bör utvidgas. Utredaren ska därför överväga om tillhandahållarens skyldighet att ta bort meddelanden bör omfatta ytterligare brott. I analysen ska utredaren särskilt ta ställning till om en sådan utvidgning är lämplig med hänsyn till hur tillhandahållaransvaret är utformat och med beaktande av vad den tekniska utvecklingen sedan lagens tillkomst har inneburit när det gäller vem som träffas av ansvaret. Utredaren ska dessutom särskilt beakta om de brottstyper som skulle kunna vara aktuella är utformade på ett sådant sätt att tillhandahållaren har en realistisk möjlighet att ta ställning till om meddelandet är brottsligt. En utvidgning av lagen kan påverka samhällsdebatt och nyhetsrapportering på sociala medier och kräver därför noggranna överväganden om vilka konsekvenser ett sådant ansvar skulle få bl.a. ur ett demokrati- och yttrandefrihetsperspektiv. Det finns också anledning för utredaren att beakta den internationella debatten på området.

Utredaren ska därför

• ta ställning till om det är lämpligt att utvidga ansvaret för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor till att omfatta brott som uppenbart innebär en kränkning av enskildas personliga integritet, såsom olaga hot, och

• i så fall föreslå de ändringar som behövs i lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Det fetade är gjort av undertecknad och visar att det handlar mestadels om Flashback.

Ett par år till och vi har kanske blivit kvitt skiten på nätet.

 

redaktorglas /Redaktören

Lämna ett svar

Vi har ändrat på hur man citerar text. Orsaken är att det tidigare tillägget där man kunde citera har blivit för gammalt och är därmed en säkerhetsrisk. Vi testar med att man svarar på inlägg direkt under den man citerar.

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!