Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att 03:00 och 04:00 inte går att komma in på nättidningen. Servicearbete pågår!
34 besökare inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Förslag på ny lagstiftning mot näthat

Nedanstående är inget redaktionellt material  från I Folkets Intresse det är hämtat från:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-pa-ny-lagstiftning-mot-nathat/
Material publicerat av myndigheter är fritt att vidarepublicera.

 

Flera nya förslag presenterades när justitie- och migrationsminister Morgan Johansson idag, onsdagen den 3 februari, tog emot betänkandet ”Integritet och straffskydd”, SOU 2016:7.

Utredaren Gudrun Antemar har haft i uppdrag att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet och lämna förslag på hur lagstiftningen bättre kan skydda de som utsätts för hot och andra kränkningar på nätet. Utredaren lämnar en rad förslag:

 

 • Ett särskilt brott, olaga integritetsintrång, som kriminaliserar spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter föreslås. Det kan gälla spridning av hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter.

 

 • Olaga hot ska kunna gälla även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder.

 

 • Bestämmelsen om ofredande ska tydligare än idag gälla ofredanden via internet. Vissa enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot ska kunna straffas som ofredande.

 

 • Förtalsbrottet förtydligas så att skyddet stärks mot att utpekas som brottslig och mot andra nedsättande uppgifter som skadar anseendet.

 

 • Bedömningen av när ett förtalsbrott ska anses som grovt ska göras mer nyanserat genom att det ska beaktas på vilka uppgifter kan spridas via internet. Förolämpningsbrottet ska skydda människors självkänsla och värdighet.

 

 • Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier, utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort eller hindras från att spridas vidare.

 

 • Rätten till brottsskadeersättning utvidgas till att även gälla kränkningar som sker genom grovt förtal.

 

– Den lagstiftning vi har idag ger inte tillräckligt skydd åt de unga, framförallt tjejer, som utsätts hot, hat och sexuella trakasserier. Det samma gäller för journalister och andra som deltar i det offentliga samtalet. Mer ansvar måste också läggas på utgivarna eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

 

Postat av
REDAKTIONEN

Uppdaterad: 2016-12-03 — 14:46

5 Kommentarer

Lägg till en kommentar
 1. Sen anser jag att olaga hot ska även innefatta hot om att hänga ut och sprida ut personuppgifter
  om andra på nätet

 2. Och dessutom ska även olaga tvång innefatta saker som att en gärningsman via kontakter på internet oavsett om det sker via E-majl,chattmeddelande,tvingar andra personer mot dennes vilja att delta i sexuella aktiviteter i kombination med att samma gärningsman dessutom tvingar andra personer mot deras vilja att fotografera sig själv nakna och skicka bilderna till gärningsmannen

 3. Att sprida ut osanna lögnaktiga uppgifter på nätet som att påstå att den personen har förskingrat pengar till exempel 10000 kronor från ett bankkonto som tillhör en idrottsförening,skall räknas som grovt förtal. Trackasserier som riktas mot funktionshindrade personer och homosexuella personer skall också räknas som hets mot folkgrupp eftersom även funktionshindrade samt homosexuella var lika mycket utsatt grupp under andra världskriget

 4. Spion:

  Allt det du nämner kommer att ingå i den nya lagen som det ser ut nu.

 5. Bra för det är dags för myndigheterna att de ser allvarligt på hot och hat på nätet vilket de har negligerat ganska länge med,och oftast så har inte anmälan gått till fortsatt utredning utan lagts ner istället för att utredas vidare för fortsatta åtgärder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

REGLER:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google)
3. Oförskämdheter, förtal och personuppgifter tas bort
4. Mejladress och webbadress behövs inte skrivas in

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.