Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
21 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Google – Struntar i lagen kostar 75 miljoner

http://ifolkets.intre.se

Google har flera gånger fått sanktionsavgifter för att de inte hörsammar folks krav att bli borttagna från sökträffarna. Ibland hörsammas kraven efter mycket lång tid och upprepade försök av drabbade men bara för att några veckor senare upptäcka att sökträffarna är tillbaka. Datainspektionen dömer nu ut en sanktionsavgift på 75 miljoner för att Google struntar i våra lagar.

Uthängningar kan bli ödesdigert

Bli uthängd på exempelvis hatforum som Flashback kan bli ödesdigert för den uthängde. Man får inga arbeten och i vissa fall kan man inte få en bostad. Företagare förlorar sina bankkonton över en natt bara för att någon idiot på det destruktiva hatforumet Flashback är avundsjuk på företagaren. Vi känner till företag som flyttat från landet efter att de hängts ut på samma hatforum. Men värst är alla de som tagit sina liv efter att hatforumet hängt ut och förvanskat uppgifter om dem. Ägaren struntar fullständigt i om unga människor tar sina liv, han tycker bara de är lättkränkta och att det är en självklar del av yttrandefriheten. Samtidigt gömmer sig yttrandefrihetsivraren för möjlighet att stå till svars för sitt handlande på ett sätt som tydligt visar att han själv är den lättkränkte.

Radering kan mildra uthängningarna

Kan man få sökmotorer att radera träffar för ens egen person har mycket vunnits för individens frihet att överhuvudtaget kunna överleva. Detta har EU och flera länder utanför EU tagit till sig och skapade det som kom att kallas ”rätten att bli glömd”. ”Rätten att bli glömd” kom senare att ingå i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
Källa: wikipedia.org

Sökmotorer som Google måste ha rutiner för att folk skall kunna bli raderade från att vara sökbar. Efter mycket påpekande och hot om stora sanktionsavgifter införde Google en sådan rutin. Rutinen är dock svår att gå igenom vilket gör att flera ger upp redan i inledningsfasen. De som orkar hela vägen får ändå inte sina uppgifter raderade. Svaren brukar vara att sökanden är en känd person för att denne är omskriven på nätet eller att uppgifterna är av stort folkligt intresse osv. En person som hängts ut på nätet och vars uthängning spridits hamnar i ett moment 22 eftersom Google inte tar bort sökträffar om personuppgifterna kan hittas på flera olika platser. Det folkliga intresset är bara påhitt av Google för att slippa radera. Eller om en person blivit omskriven på grund av att denne åtalats och omskrivits i media enligt är enligt Google en offentlig person och inte heller då tas sökträffar bort. En offentlig person är inte samma sak som en känd person. En offentlig person är en person som har ett offentligt arbete i statens tjänst inget annat. Google och flera andra nätaktörer blandar medvetet ihop begreppen för att slippa radera.

Datainspektionen kontrollerar efter klagomål

Efter att Datainspektionen fått in mängder av klagomål på att Google vägrar radera sökningar eller det tar för lång tid att få sig raderad och att borttagna sökningar återkommer har datainspektionen gjort kontroller under en längre tid av Google. Till Datainspektionens förvåning vägrar de inte bara utan de kontaktar platsen dit sökningarna leder till att de nu tar bort länken dit. Det medför att dessa mer eller mindre lagliga platserna på nätet kan flytta om uthängningarna så att det uppstår en ny söklänk hos Google så kort tid som en eller två veckor efter att ursprungslänken raderats.

Den andra anledningen till sanktionerna är hur Google hanterar borttagna sökresultat. Nätjätten skickar då ut ett mejl med information om åtgärderna till webbsidans administratör. Vilket Datainspektionen anser undergräver systemet eftersom webbplatsen ägare då enkelt kan ompublicera informationen på en ny adress och därmed kringgå spärren.
Källa: Ny Teknik

Datainspektionen har vid två tillfällen innan utdömt sanktionsavgift för överträdelser mot GDPR. Som bland annat gäller en gymnasieskola som använt ansiktsigenkänningsteknik, och upplysningstjänsten Mrkoll som publicerat privatpersoners betalningsanmärkningar. Enligt GDPR kan tillsynsmyndigheter utkräva saktionsavgifter på upp till 4% av ett företags omsättning men max ca 200 miljoner kronor. Sanktionsavgiften på 75 miljoner till Google från Datainspektionen skvallrar om att Datainspektionen ser det Google struntar i som mycket allvarligt. 75 miljoner för Google är dock en struntsumma därför borde maxnivån på 200 miljoner tas bort och 4% gälla utan gräns i miljoner för att åtgärderna skall få den tyngd som motsvarar folks lidande under uthängningar.

Läs mer: Ny Teknik

REDAKTIONEN

 •   
 •   

14 Kommentarer

Lägg till en kommentar
 1. Det är tragiskt att Google-jätten inte tar sitt ansvar och jobbar med kvalité. McDonalds, Coca Cola och andra stora företag som likt Google köpt upp alla konkurrenter eller bara vuxit ur sina byxor kan man medvetet välja bort men Googles fall finns inte det valet.

  Världens största sökmotor skulle kunna uträtta stordåd om de valde att filtrera bort en del som inte är ”viktigt” för allmänheten.

  Helt okej i sig att hitta länkar till hemsidor, bloggar och alternativ media men att även länka till varje sidas respektive länk är ju idiotiskt.

  Detta är på ett sätt också ett folkförakt. Man litar inte på att människors särintressen leder dem till research utan vill visa upp för hela världen vad Lisa åt till frukost imorse, vem Kalle rånade för tio år sedan o.s.v

    [CITERA]

 2. Ja, vi håller med. Det är exakt så som du beskriver.

    [CITERA]

 3. Detta är inget vi ägnar oss åt. men vi är snälla och släpper fram ditt förslag ifall andra vill skriva på.

    [CITERA]

 4. Hej I Folkets Intresse med debattörer och övriga läsare.

  Undertecknade håller sedan en tid på med ett kommissionsprojekt som utgår från Dk att i första skede i svenska och nordiska Domstolar pröva ansvar och få prejudikat – utan kostnader för dem i medierna och övriga IT forum drabbade – och strategin tillses i första skede I Folkets Intresse Redaktion och när allt är klart första publicering.

  Det nämns att de juristteamet som senaste åren granskar bland annat Flashback funnit att avseende dess ägare finns förhoppning att han med motto Yttrandefrihet på riktigt, medverkar till att rensa upp i sitt Forum pågående brott mot yttrandefrihet som på intet sätt ingår i ”yttrandendefrihetslagar” och nu replik avseende IFI redaktions artikel och debattinlägg.
  Visst kan det verka ”tragiskt att Google-jätten inte (till fullo) tar sitt ansvar och jobbar med kvalité”, men yttersta juridiska ansvaret har de facto skribenten och när det är en besudlad journalist ska kontakt tas med denne som per automatik vägrar att ta bort publiceringarna och de orätt nedsvärtade är maktlösa och rättslösa mot i Sverige politiskt ekonomiskt sponsrade medier!

  Att Datainspektionen dömer ut sanktionsavgift på 75 miljoner för att Google struntar i våra lagar, hjälper inte de via Google brottsutsutsatta när pengarna går i Datainspektionens egen ficka och inte till de drabbade som sammantaget förlorat betydligt högre belopp än 75 miljoner! Av svenska journalister publicerat går direkt ut på nätet och av journalistaktivister i svensk mediamonopolistisk trollfabrik skapade inte existerande berättelser, är ödesdigra för av dem trycksvärtemördade som ostridigt inte är hjälpta av Datainspektionens 75 miljoner!
  Övriga världens stater har självförsörjande medier som granskar av andra mediers journalister orätt anklagade vilket således saknas i Sverige vars journalist och ”old” Flashbackdebattör sedan många år manisk uppviglar Flashbackdebattörer med om-publiceringar vars också i brottsuppsåt omgjorda rubriker hamnar högst upp på Google och alla andra sökmotorer och att hon i första skede är skyldig att ta bort de felaktiga publiceringarna, struntar hon totalt i.

  I andra skede ska Google kontaktas (igen) men här nämnd ”old” Flashback-journalist ser till att de falska uppgifterna kommer upp i alla sökmotorers sökfält igen och när Fb debattörer frågat vad som menas med att dra upp det som publicerats flera årtionden bakåt i tiden är ”old” journalistens svar i annat ordalag ungefärligen lydande:
  Väntar med att svara till det finns i Google sökresultat.

  I tredje skede skriftlig kontakt ta med ”old” journalisten genom åren olika chefredaktörer är svar:Det är inte vår uppgift!
  Påtalande att de är chefredaktörs uppgift i detta autentiskt återgivna grova journalistbedrägeri, har besvarats med här endast några naturligtvis bevisbara citat:
  * Hennes (journalisten) psykiska problematik har ställt till de för henne.
  * Det här är politiskt styrt och hon (journalisten ) lät sig dras in i en överåklagares för egen politisk vinning skapad inte existerande härva men nu går det inte att göra någonting, kontakta Google igen!
  * Påtalande av det enorma lidande journalisten i brottsligt uppsåt i flera år publicerad och ompublicerad med än värre falska anklagelser
  i 100% inte existerande berättelse åsamkat för henne totalt okänd familj, barn, nära och kära som inte på något sätt är politiska personer besvaras:
  * Ja, men det är historia nu och Ma*i* B (journalisten) mår inte heller bra och hennes psykiska problem har rusat i höjden och har rasat i vikt och är bara en skugga av sig själv och att hon aldrig kontaktat och att inte en enda artikel tillåtits bemötas kan jag (chefredaktören) naturligtvis inte publicera nu, för då tappar prenumeranterna förtroendet för oss!
  Här autentiskt komprimerat återgivet kommer när Kommisionsarbetet är klart, publiceras i helhet.

  Att lägga allt ansvar på Flashback är inte rätt ty dess debattörer uppviglad av svenska mediers journalisters som synes noll objektivitet och faktum noll granskning av journalist kollegor publicerat gör att de alla raserat sin egen trovärdighet.
  Det sistnämnda är obegripligt ty de vet att de inte existerar utan folket vars förtroende för dem är noll tillika synes alla på ett eller annalsätt vara Flashbackfrälsta uppviglare som med i fantasin skapad svartmålning agerar i samarbete a la militanta journalistfalanger som skryter med att de hyllar radikalfeminismen och trotts att motståndarextremister retar upp sig ansluter de för att alla extremister oavsett extremism inkluderande journalistextremism ”Gillar drama och vill visa upp för hela världen vad de skapat i fantasin inkluderande vad Lisa åt till frukost imorse, vem Kalle rånade för tio år sedan o.s.v”

  I Sverige saknas objektiva granskande medier och samtidigt som de hävdar att de inte är politiskt styrda hävdar de att de är vänsterpopulistiska och faktaresistenta, historielös i med statsbidrag mediamonopolistiskt vana falska publiceringar, skrämmer de den maktlösa befolkningen och tystar journalistiska meningsmotståndare som säger sig är högerpolitiska men med samma metod,
  faktaresistenta och historielösa skrämmer de också den maktlösa befolkningen.
  I staten Sverige vänster och högerpopulistiska journalistvärld agerar journalisterna exakt som de samstämmigt beskriver, sekt

  I Sverige journalister i kollegialitet inte upprättelse av orätt karaktärsmördade i trycksvärta ska inte belastas Google utan till fullo ansvar har de facto emotionally disturbed journalistextremister vars patologiska motvilja till att följa både eget regelverk och i lagar stiftat har renderat ut i att de är lika farliga för sig själva som andra, but If there is a will there is always a way / MVH. PB J.

    [CITERA]

 5. Det skall bli intressant att se vad det är i detalj ni jobbat med och stolta blir vi när ni vill att vi blir först med att publicerar det hela.

  Det är helt sant att den som begår brott i en förtalskedja är den som först postar det. Ett forums brott i det fallet kan vara att man inte raderar vissa brott. De som sprider det vidare kan också i vissa fall begå brott.

  Vad det gäller journalister finns det bra och dåliga sådana men det finns också riktiga rötägg till journalister som bär sig väldigt illa åt.

    [CITERA]

 6. Det här inlägget är det bästa jag läst på länge på hatforumet, lite vulgär men helt rätt är det.

  Kan inte riktigt hålla med dig eller Hor-ulla. Vissa händelser får bra med fart men samtidigt så startas det hundra liknande trådar, bara titta på corona, hundra trådar om dagen startas och det tillåtes för att få klick och läsningar. Det har påpekats åtgärder för det men vem lyssnar, och det ska bli riktigt bra sa någon?

  Jag har inte missat något alls, jag ser inte någit i värde direkt att diskutera sånt här på ett sktiforum som Flashback. Du förstår inte, om vi säger att idag fattade myndigheten ett beslut om skolorona skulle stängas eller inte, sånt går dom ut på sina sidor på Facebook där man kan kommentera direkt så alla kan läsa och få fart. ALLA! Även politiker läser och tittar vad folk åsikter är, ska jag istället komma hit och diskutera beslutet med fega människor som ingen lyssnar på? Ska vi två och några diskutera anonymt och några rötägg till om beslutet här på Flashback? Vem hör oss?

  Vet inte hur din Facebook är men i mitt flöde så delades det på en gång vad UD beslutade, vilka flygbolag som ställt in sina resor till respektive länder, vilka länder man avråder att åka till. Jag behöver inte ens kommentera för att förstå, ska jag då gå in här och diskutera det? Finns det överhuvudtaget något att diskutera saken?

  Jag håller mig till andra forum men främst Facebook, jag vill bara motbevisa att admin ljuger hela tiden, han är manipulerande avart. Om Stefan Löven dör, är det kört för Sverige då? Så ingen kan fylla hans plats som statsminister? När Flashback läggs ner snart, tror du inte någon annan kommer fixa ett nytt forum där allt samhällsväsentliga information diskuteras? Tror du att Flashback har en sammhällsuppgift att bevara den egen utnämnda ”yttrandefrihet på riktigt” som han hittat på? Snubben försöker indoktrinera oss som att vi skulle bo i Kina eller Norkorea. Vilken jävla värld lever ni i egentligen? Allt som admin inte gillar och som avslöjar hans falskhet raderas men det vågar ingen ta upp här, rädda för att bli bannlysta. Hur kan ett forum med nästan 30 regler vara ett fritt disskusionsforum? Hur ska Flashback blir riktigt bra när nu med donationer men inte kunde blir bra när forumet gick plus flera miljoner varje år innan? Ser ni inte vilken lögn han drar med er? När jag tar upp admins lögner så blir han förbannad på mig och hatar mig, men var det inte yttrandfrihet Flashback stod för? Kanske inte gäller för själva forumet?

  Admin har haft kontroll i snart 20 år vilket är väldigt farligt att ha. Man blir paranoid och tar till all medel för att behålla kontrollen, att vara kontroll-freak är vansinne. Ser ni inte hur han manipulerar er med att säga att Flashback inte har en betalvägg och inte kommer ha det och att det ska vara gratis för alla. Finns det något forum som har betalvägg? Jag känner inte till något forum som har betalvägg, Facebook har inte heller det men admin vill framhäva Flasback som någit extraordinär jämfört med alla andra forum. Efter nästan 20 år som admin har han lyckats läsa av er och manipulerar er på så sätt, han vet vilken nerv han ska klämma på er.

  Ni som donerat har själva för bövelen sagt att om admin inte kommer med en sammanfattning blir det inga donationer, har admin skrivit något sen dess? Inget! Kommer det ändra er uppfattning när han kommer med en sammanfattning? Troligen, han kommer dra en lögn och så kommer han dra ut på det också i några månader.

  Men en sak jag ska fråga för er, admin, kan du garantera att Flashback överlever hösten och att donationerna inte är bortkastade pengar?

  Är admin en yttrandfriheteskämpe så låter han det här inlägget vara kvar. Admins trovärdighet sätts på prov.

    [CITERA]

 7. Ja, det var ett sansat och korrekt inlägg i debatten.
  Vi kan avslöja att vi håller på att fila på två artiklar som kan röra om ordentligt i grytan. Stand by.

    [CITERA]

 8. Fittfia är god 😀

  För någon vecka sen kände du inte till att det fanns alternativa forum, inte ens halvdåligt forum finns de sa du för några veckor sedan. Men nu vet du att det finns alternativa forum men det är inte tillräckligt det heller, dom är bara mycket sämre och stimulerar inte din förfrågan på vad du vill egentligen? Då ska du fortsätta donera, gärna mer än du gör nu faktiskt.

  Jag är inte rädd för vad jag säger, vad är det jag ska diskutera anonymt anser du? Ska jag hata? Då passar det att vara anonym, ska jag rådfråga om droger? Då passar det att vara anonym men ska jag kritisera tex regerigen, Stefan Lövfen, SVT, eller aftonbladet, då är jag fan inte en ynkrygg och kritiserar helt öppet som många andra vågar stå för. Men jag lider med dig, det måste vara enorm belastning att inte våga stå för sina ord och behöva springa till ett sketet forum som Flashback för att ”skriva av sig” och pusta ut luft och tro att man har gjort en god gärning.

  Vet du vilka fittor Flashback har fostrat upp? Fega kräk som du, jag har levt lite i olika länder, har kontakter med många av dom jag knytit vänskap med. Tex i Spanien har dom inte sånt här fegt forum där kräk samlas och tror att dom ventilerar sina åsikter, alla är öppen med sin röst, alla vågar tala öppet. Samma sak är det i Grekland eller Polen. Men är det något Flashback lyckats bra med är det ”användarnas anonymitet” fasoner, det får dig känna dig väldigt trygg och du kan ha ryggen fri och spy ditt hat här som ingen annan än din likasinnade ryggdunkar dig för.

  admin5 kommer snart KFK:a fittfia, sanningen börjar göra för ont för admin5.

    [CITERA]

 9. Den där ”Fittfia” är tuff och vågar utmana yttrandefriheten på riktigt!

    [CITERA]

 10. Nu blev fittfia avstängd, ingen utannonsering heller om fittfias avstäning. Sånt gör dom i det tysta för att inte dra till sig uppmärksamhet. Jag är säker på att båda admins läser här, jag skrev igår att admin5 kommer banna fittfia för KFK men efter att läst mitt inlägg lät man skriva av vilken anledning fittfia blev bannad. En mycket ”seriös” forum detta.

    [CITERA]

 11. Jo, så är det i en diktatur på riktigt.

    [CITERA]

 12. Fittfia:
  Nu blev fittfia avstängd, ingen utannonsering heller om fittfias avstäning. Sånt gör dom i det tysta för att inte dra till sig uppmärksamhet. Jag är säker på att båda admins läser här, jag skrev igår att admin5 kommer banna fittfia för KFK men efter att läst mitt inlägg lät man skriva av vilken anledning fittfia blev bannad. En mycket ”seriös” forum detta.

  KFK, vad står det för nu tack.
  Och nej Flashback är ett väldigt oseriöst forum ja som hela tiden flyger under radarn själva, men jag hoppas det ska bli ett slut med det för allas verkliga yttrandefrihets skull.

    [CITERA]

 13. Tobbe: KFK, vad står det för nu tack.
  Och nej Flashback är ett väldigt oseriöst forum ja som hela tiden flyger under radarn själva, men jag hoppas det ska bli ett slut med det för allas verkliga yttrandefrihets skull.

  Håller med om att det måste bli ett slut!

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!