Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

4 besökare inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

GRÄV FRAM ANONYMA – INLEDNING

En enastående potential

Helena i vår grupp har sedan 1994, då hon fick uppkoppling till internet, specialiserat sig på att hitta olika saker på internet som bland annat anonyma alias verkliga identiteter. Vi andra, speciellt en av oss, har lärt sig att gräva genom att sedan början av 2013 flera timmar om dagen suttit och försökt gräva fram dem. Tillsammans har vi i vår grupp byggt upp en ansenlig kunskapsbas i detta ämne som medfört att vi grävt fram snart 1000 alias olika identiteter (Dec 2016). Från början tog det, utom för Helena, veckor att gräva fram en enda alias. Idag skulle samma alias grävts fram på någon timma.

Vi vill ta vara på potentialen

Vi har sedan en tid bestämt oss för att skriva en manual för hur man letar fram anonyma på internet i allmänhet och Flashback i synnerhet. Tanken är att vi vill sprida kunskapen vidare så att fler skall börja gräva fram alias men också för att kunskapen inte skall gå förlorad. Ju fler som gräver fram dessa näthatare, och visar att de gjort det, ju försiktigare skriver näthatarna som ännu inte hittas. Det finns också en vinst i att gräva fram de som inte näthatat och de är ofta lättare att hitta eftersom de inte gömmer sig lika metodiskt. Vinsten består i att visa att anonyma på Flashback inte alls kan räkna med att gå säkra. Flashback kan helt enkelt inte lova dem anonymitet längre.

Bevisvärdet

Inom rättsväsendet talas det om värdet av ett bevis. Vi har talat med mängder av folk om detta och lärt oss att man ser väldigt olika på värdet beroende på vem som värderar. Man kan säga att värderingskvalitén inom rättsväsendet är minst sagt ojämn. I vissa fall kräver de att den som pekas ut som en viss alias i princip erkänner att det är denne för att rätten skall godta utpekandet som bevis medan det i andra fall räcker med en rimlig sannolikhet. Det har vid några tillfällen också ansetts som bevisats om det finns en beviskedja som pekar på att någon är ett alias utan att man lyckats bevisa direkt att aktuellt alias är den man pekar ut. Rätten brukar då säga ”det har gjorts sannolikt att xxxx är alias yyyyy”, i annat flall säger de att ”det har utom all rimligt tvivel bevisats att xxxx är alias yyyyy”.

Vad behöver du för bevis för att agera

Behöver du som gräver lika tydligt bevis som våra domstolar?
Nej, det behöver du inte. En domstol är främmande för den som de skal döma. De har aldrig befunnit sig hack i häl med den som skall grävas fram, de har aldrig lärt sig exakt hur denne skriver och agerar, de vet inte alls vad det är för person som de skall döma men det vet du som följt personen intensivt genom ditt grävande. Det räcker alltså med att du vet vem som står bakom ett alias för att agera på lämpligt sätt och bara du vet hur säker du kan vara på det.

Hur skall du agera

Vi avråder direkt från att agera olagligt även om det skulle kännas som den enda rättvisa som existerar. Det finns flera sätt att ”ge igen” på. Ett effektfullt sätt är att ringa till personen. Om man blivit förtalad av någon, som du sedan grävt fram, och ringer denne har man nått en viss nivå av ”hämnd”, en nivå som dessutom är väldigt skönt att uppnå. Till detta kommer att nästan alla som har ett alias blir ett med sitt alias, dvs att slå ut ett alias är detsamma som att slå ut personen bakom samma alias. Vi såg det inte men vi vet numera att ”straffet” som det innebär att man förlorat sitt alias är tyngre än vad vi tidigare anat. Flera personer som vi avslöjat och blivit vänner med har senare berättat att de led många kval under en längre tid att inte längre kunna använda sina respektive alter egon.

Långsiktig försiktighet

Det viktigaste i grävandet är att redan från början förstå att detta arbete tar tid. Undantaget tur i grävandet tar det två till tre år innan man uppnått en god nivå i grävarkonsten. Om du blivit förtalad av någon idag kan du kanske ringa denne om tre år och få din hämnd. Stressa aldrig fram resultat, det blir aldrig bra. Jobba lugnt och metodiskt. Lägg upp ett smart noteringssystem där alla uppgifter noteras och använd utrymme för brainstorming, dvs att tänka långt utanför boxen, noter allt.

Vi lovar inget

Vi lovar inte att du kommer att lyckas för det finns anonyma som faktiskt är omöjliga att gräva fram men vi lovar att skapa detta verktyg så bra som det bara kan bli så att dina möjligheter ökar från inget till mycket stort.

SIG-gruppen

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.