Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
36 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Hur länge ska jag straffas för mitt brott

brott på riktigt

Orden i överskriften är Örjan Rambergs och oavsett vem som sagt det är frågeställningen viktig. I vårt land är det domstolarna som utdömer straff. Det var många år sedan man lät en pöbel utdöma och verkställa domar. Det hör den mörka medeltiden till. Eller gör den det?

Efter avtjänat straff

Efter att en person avtjänat ett straff är den personen lika oskyldig som alla andra och skall fortsättningsvis kunna leva sitt liv som alla andra. Men så är det inte för den mörka medeltidens pöbel har återuppstått i en nyare form, i en oantastlig anonym form som ger dem råg i ryggen att fortsätta straffa personer som en gång avtjänat sitt straff. Det verkar också vara det ”roligaste” nöjet för en anonym pöbel att lägga ut domar och förtala den före detta dömde mycket illa. Det sker i mycket stor omfattning i exempelvis avloppet Flashback och admin på nämnda forum kallar det för ”yttrandefrihet på riktigt”.

Åtalade men friade

Den medeltidaktiga men numera anonyma pöbeln ger sig inte på bara dömda utan de gör på samma sätt med åtalade som friats i domstolar. Man förvränger och hittar på detaljer som gör att man skall tro att den friade ändå trots allt är skyldig eller ännu värre, att den friade fälldes i domstol. Man hittar på, förväxlar och blandar ihop fakta med rena fantasier på ett sätt som gör att den omtalade börjar undra om det är rätt person de förtalar.

Aldrig åtalade

Det räcker inte med ovanstående utan den medeltida anonyma pöbeln ger sig också på folk som aldrig varit dömda för något alls.  De försöker få det till att se ut att även de aldrig åtalade kanske trots allt ändå kan anses vara skyldiga. Det gör de genom att också här fabricera händelser eller blanda sanning med fantasier som den icke dömde ”måste” ha varit del av och då också måste vara skyldigt till brott. Spekulationerna vänds efter några dussin inlägg till att bli en sanning, en trådsanning som inte alls har med en riktig sanning att göra, dvs den omtalade är en brottsling som borde straffas.

Pöbeln

Vi har grävt fram en del av pöbel. Vi blev inte alls förvånade när vi upptäckte att de själva ofta är dömda för brott, en del av dem för riktigt allvarliga brott. Vi upptäckte också att psykisk ohälsa är mycket vanligt i den gruppen eller att de har någon form av diagnos. Vi har talat med flera av dem, en uppförde sig som en femåring, en annan hade en syn på sig själv som var oändligt långt bort från personens verkliga verklighet medan en tredje var en brutal galning som sket på sig när vi ringde.
Kort sagt kan vi utan betänketid säga att de som beter sig på detta sätt på nätet inte är vanliga människor, de är resterna av mänskligheten som framför tangentbordet helt saknar empati och en känsla av omsorg om andra människor. Om de är ägare till forum eller bara vanliga postare gör ingen skillnad alls.

Yttrandefrihet på riktig

Pöbeln som säger sig har yttrandefrihet på riktigt brukar lyfta fram FN’s deklaration om de mänskliga rättigheternas Artikel 19:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Pöbeln anser att denna artikel ger var och en rätt att säga vad som helst om vem som helst. Men då missar man resten av FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Artikel 29:

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

En av grundsatserna är FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 11:

1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Till sist den viktigaste av alla FN’s artiklar vad det gäller yttrandefrihet nämligen Artikel 12:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Alltså i en riktig yttrandefrihet får man inte utsätta någon för angrepp på dennes heder eller anseende. Det är just de begränsningarna av en fullständigt fri yttrandefrihet som pöbeln på nätet bryter mot mest av alla lagar och regler. De ingriper i mycket stor omfattning och mycket grovt i främmande personers heder och anseende på ett sätt som gör att de utsatta aldrig mer kan leva ett normalt liv. Pöbeln kallar dessa brott påpassligt för ”yttrandefrihet på riktigt” när det egentligen handlar om ”brott på riktigt”.

Läs Rambergs text här

REDAKTIONEN

 

12 Kommentarer

Lägg till en kommentar
 1. Straffet är väl en sak och det kan vara avklarat men man kan ju samtidigt heller inte tvinga människor att glömma det man gjort utan får nog försöka förstå att människor minns de brott man själv kan tänkas ha gjort och inte kan tvingas att glömma

 2. Memento mori:
  Straffet är väl en sak och det kan vara avklarat men man kan ju samtidigt heller inte tvinga människor att glömma det man gjort utan får nog försöka förstå att människor minns de brott man själv kan tänkas ha gjort och inte kan tvingas att glömma

  Ja, det är problematiskt, det håller vi med om. Men i ett rättssystem måste det vara domstolar som dömer och när straffet är avklarat är personen fri som alla andra.
  Den andra sidan av saken är om man får exempelvis ett barn mördat och mördaren avtjänat sitt straff är det klart att anhöriga till barnet inte tycker det är bra. Men det löser inget att logga in på ett forum som anonym och börja förtala fd mördaren. Då är det bättre att tala med personen man mot man om det skulle kännas bättre.
  Oftast handlar det dock inte om mördade barn eller andra som mördats utan om vanliga enkla brott. Att helt okända anonymt börjar förtala en sådan person är lika mycket olagligt som många andra brott.
  Än värre är det när anonyma hänger ut folk som inte dömts för något brott som brottsling osv.

  Det som är lika för alla är att man känner att man vill freda sig mot de anonyma galningarna. De flesta vet dock inte hur man kan göra detta och förblir handlingsförlamade.

 3. En av de bästa artiklar jag läst på länge alla kategorier.
  Tack för det!

 4. Röde Orm:
  En av de bästa artiklar jag läst på länge alla kategorier.
  Tack för det!

  TACK!!

 5. ”Fd mördare” är en intressant term, när uppstår den rent logiskt? Har man skiljt sig en gång är man väl ändå skiljd även om man gifter om sig?

  Med termer baserade på handlingar av den definitiva typen som mördare så torde väl man vara mördare tills man dör, liksom man kan vara mamma till ett barn även om barnet senare dör, eller?

 6. Memento mori:
  ”Fd mördare” är en intressant term, när uppstår den rent logiskt? Har man skiljt sig en gång är man väl ändå skiljd även om man gifter om sig?

  Med termer baserade på handlingar av den definitiva typen som mördare så torde väl man vara mördare tills man dör, liksom man kan vara mamma till ett barn även om barnet senare dör, eller?

  Det handlar om att det är kränkande. Det är inte kränkande att beskyllas för att man haft ett barn men det är kränkande att beskyllas för att barnet avled pga dåliga föräldrar.

  Vårt rättssystem innebär att staten straffar brottslingar och efter de varit straffade är de fria som vem som helst. Det är inte meningen att pöbeln skall fortsätta straffa brottslingar efter att de avtjänat sina straff. Den rätten har inte pöbeln. Dessutom blir det godtyckligt eftersom man hänger ut och babblar bara om de de tycker det är kul att göra detta med. Skulle någon komma på tanken att kalla Jan Axelsson, grundaren av Flashback, för brottsling? Han är också straffad. Inte ens vi gör det just därför att han avtjänat straffet och vi är inte bemyndigade att förlänga det straffet. Det är bara sorgligt att han inte respekterar det så som vi respekterar det.

  Vi lever i en demokrati med ett rättssystem och då är det rättssystemet som straffar folk, ingen annan!

 7. REDAKTIONEN: Det handlar om att det är kränkande. Det är inte kränkande att beskyllas för att man haft ett barn men det är kränkande att beskyllas för att barnet avled pga dåliga föräldrar.

  Vårt rättssystem innebär att staten straffar brottslingar och efter de varit straffade är de fria som vem som helst. Det är inte meningen att pöbeln skall fortsätta straffa brottslingar efter att de avtjänat sina straff. Den rätten har inte pöbeln. Dessutom blir det godtyckligt eftersom man hänger ut och babblar bara om de de tycker det är kul att göra detta med. Skulle någon komma på tanken att kalla Jan Axelsson, grundaren av Flashback, för brottsling? Han är också straffad. Inte ens vi gör det just därför att han avtjänat straffet och vi är inte bemyndigade att förlänga det straffet. Det är bara sorgligt att han inte respekterar det så som vi respekterar det.

  Vi lever i en demokrati med ett rättssystem och då är det rättssystemet som straffar folk, ingen annan!

  TACK!
  Det är en efterlängtad förklaring varför man inte skall hänga ut före detta brottslingar.

 8. Svenne Banan: TACK!
  Det är en efterlängtad förklaring varför man inte skall hänga ut före detta brottslingar.

  Ja, flera förstår inte varför man inte kan göra det. Kul att det man skriver når fram ibland.

 9. Så den som bara berättar om verkligheten och dess historia ska kunna straffas för det när denne berättar om vem som mördade dennes barn och barnbarn, om straffet för det är avklarat och mördaren därmed blivit en före detta mördare?

  Hur länge ska då den som bara berättar sanningen om mördarens i verkligheten kunna tänkas vara straffbar för det? Om hen ristar sanningen om sin tid på en mer eller mindre evig runsten..

 10. Memento mori:
  Så den som bara berättar om verkligheten och dess historia ska kunna straffas för det när denne berättar om vem som mördade dennes barn och barnbarn, om straffet för det är avklarat och mördaren därmed blivit en före detta mördare?

  Hur länge ska då den som bara berättar sanningen om mördarens i verkligheten kunna tänkas vara straffbar för det? Om hen ristar sanningen om sin tid på en mer eller mindre evig runsten..

  Det står tydligt i lagen att man inte får kalla någon för kriminell eller annat liknande vare sig det är sant eller inte. Undantag finns om det sker i journalistiskt intresse och att man har anledning att skriva om det. En sådan anledning kan vara att det precis har hänt.

  Det är absolut inte tillåtet att kalla en person som mördat för mördare fler år efter avtjänat straff som pöbeln gjort till en sport på nätet.

 11. Det låter intressant

  DÅ kan en mor vars barn mördats inte heller skriva vem mördaren av hennes barn är på sin egna hemsida för då kan hon dömmas för det. Lite väl enkelsidig förlåtelsekänsla kan tyckas.

 12. Memento mori:
  Det låter intressant

  DÅ kan en mor vars barn mördats inte heller skriva vem mördaren av hennes barn är på sin egna hemsida för då kan hon dömmas för det. Lite väl enkelsidig förlåtelsekänsla kan tyckas.

  Egentligen är det så men jag tor inte någon skulle göra något åt det om hon bara skriver så.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!