Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

46 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

I Folkets Intresse – Meddelanden till oss

Efter att vi talat med vår semestrande chefredaktör ändrar vi metoden att hantera meddelanden från våra läsare. Situationen har blivit ohållbar under året, meddelanden som kommer in till oss har ökat till 20-30 per dag.  Tyvärr är övervägande delen inga meddelanden utan mer av karaktären fjanterier, hot och trakasserier. Sitta och läsa 20-30 mejl om dagen med tragiskt innehåll tar upp allt för mycket tid av de två som får läsa dessa meddelanden. Samma två personer jobbar också med SIG-gruppen och den pågående uppbyggnaden av en ny grupp som kan göra skillnad.

Avlastar

Nu avlastar vi dem genom att alla meddelanden först granskas av en person som kommer att följa styrdokument med innehåll av tidigare stoppade personer. Man tittar på ip, useragent, valt ämne, länkar och sättet att skriva.

Autorensning

Vi har också ställt in kontaktformuläret så att om den innehåller vissa ord skickas inte meddelandet. Vi har gått igenom några dussin fjanterier, hot och trakasserimeddelanden och valt ut ur dessa vanligt förekommande ”hårda”, ”fjantiga” och ”hotande” ord på så vis att formuläret inte skickas.

Hantering

Om meddelandet inte uppfyller kraven kommer sådana meddelanden helt enkelt att raderas redan i denna första kontroll. Något svar till avsändaren om att det raderats kommer inte skickas. Om inte avsändaren får svar inom en vecka är meddelandet raderat. Alla meddelanden som kommer fram till de två behöriga kommer att få svar.

Läs också meddelandekontrollörens inlaga

REDAKTIONEN

 

Uppdaterad: 2018-07-22 — 22:02

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 470 667 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.