Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

12 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Influensa

Det har hänt en del sedan jag postade sist. Tyvärr är jag sjuk i Influensa och kan inte skriva just nu.

Ett av flera lagförslag från Riksdagens utredning om att stoppa näthat:

Straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas. Enligt den så kallad BBS-lagen ska den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ha tillsyn över tjänsten och agera så att meddelanden som uppenbart innebär vissa brott, bland annat uppvigling och hets mot folkgrupp, tas bort eller hindras från att spridas vidare. Vår utredning visar att integritetskränkande brott begås genom publicering på elektroniska anslagstavlor. Den enda möjligheten i praktiken att hindra fortsatt eller vidare spridning är att uppgifterna tas bort av den som ansvarar för anslagstavlan. En utvidgning av tillhandahållarnas ansvar måste vara rimlig i förhållande till yttrandefrihetsaspekter och tillgodose kraven på rättsäkerhet och tydlighet i förhållande till de ansvariga. Av de skälen föreslår vi en begränsad utvidgning av tillhandahållarnas ansvar till meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång.

Exakt det som står här ovan skickade vi in som förslag till lagändring. Det är väldigt trevligt att de lyssnat på oss och flera andra med samma förslag! Det kan alltså bli så att Flashback tvingas ta bort olagligt förtal!

Återkommer!

Uppdaterad: 2016-02-22 — 00:29

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.