Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att det efter kl 02:00 inte går att komma in på nättidningen och några timmar framåt. Problemet består i att att backuppfunktionen för servern stjäl all brandbredd. Servicearbete pågår!
19 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

JOBBA MED OSS

 • SIG-gruppen består av en kärna och runt den finns medlemmarna i SIG-gruppen
 • Medlemmarna har rätt att vara anonyma utåt och inför oss, vi efterfrågar aldrig personuppgifter
 • Medlemmar får tillhöra vad som helst, får ha vilka åsikter som helst, får tillhöra vilken religion som helst eller vara ateist och medlemmar får ha vilken sexuell läggning som helst
 • Medlemmarna är inte anslutna genom ett medlemskap utan anslutningen sker genom att man får tillgång till en mejladress
 • Vi har en demokratisk värdegrund men i SIG-gruppen tillämpar vi inte demokrati
 • Vi förbjuder aldrig någon medlem att offentligöra sitt medlemskap i SIG-gruppen
 • Vi förnekar oftast all kännedom om vilka som är medlemmar i SIG-gruppen
 • Oftast känner inte de olika medlemmarna till varandras existens
 • Genom mejlkontot får man uppdrag och genom kontot lämnas information
 • Arbetet är föga spännande eller rent av tråkigt och tungt men kan ge ett välmående då du vet att du var med och gjorde det
 • Allt arbete sker framför datorn offline
 • Vill du vara med? Skriv några rader här nedan och posta. Inget visas och allt tas bort ur databasen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

REGLER:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google)
3. Oförskämdheter, förtal och personuppgifter tas bort
4. Mejladress och webbadress behövs inte skrivas in

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.