Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

24 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

LÄNKAR

Facebook

Dessa två besökstjänsterna är avaktiverade eftersom en av dem är nere större delen av tiden och därför att de drar mycket resurser från nättidningen.

Myndigheter som besöker oss
Insamlandet av besökare från myndigheter sker via Gnuheter. Klicka på den röda länken i listan för att se vilken artikel som myndigheten läst.

Media som besöker oss
Insamlandet av besökare från media sker via Mediacreeper. Klicka på den röda länken i listan för att se vilken artikel som media läst.

Radera mig nu
En lista på adresser där man kan radera sig eller begära att text raderas.

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
På grund av de mycket starka kränkningarna på nätet har Riksdagen nödgats tillsätta en utredning som skall leda fram till ett skydd för den enskildes intrigitet som fungerar.

cybernormer.se
Akademiker som jobbar vetenskapligt mot näthat.

Juristresursen
Gratis juridisk rådgivning. Kan ta lite tid ibland innan de svarar men är mycket trevliga och tillmötesgående.

Juridikinstitutet
Detta institut drivs av juridikprofessorn Mårten Schultz och säger sig hjälpa de som är utsatta för hat på nätet. Vi testade dem och bad om hjälp. Vi fick nej… De fina orden verkar vara aningen uppblåsta men vi sticker inte under stol med att de gör nytta.

Researchgruppen
Denna grupp jobbar nästan bara mot rasism med specialté på att hänga ut verkliga personer bakom anonyma alias genom främst Expressen och Aftonbladet. De jobbar med eget gräv men vi är lite skeptiska till kvalitéskraven i deras gräv.

Nolltolerans mot näthat
En nästan avsomnad Facebooksida mot näthat.

Motargument
En blogg med mycket och bra argument mot det mesta. De slår hål på myter och rätar ut frågetecken. En favorit på nätet!

Trolljägarna (TV3)
Underhållande program där de jagar näthatare. Sänds vinterhalvåret.

Kränkt
Bra information om näthat och att bli kränkt. Fokus ligger lite mer mot ungdomar.

No Hate
En organisation som jobbar mot hat och näthat. Deras fokus ligger på utbildning mm.

Bra om upphovsrätt

Brottsrubriceringar

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 470 753 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.