Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

24 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Om Cookies

Vår webbsida sparar Cookies på din dator av olika orsaker och läser av dem utan vår vetskap. Det som undersöks är:

  • Undersöker om du loggat in tidigare. Eftersom ingen kan logga in används inte den cookies:en
  • Undersöker om du kommenterat tidigare för att lägga in ditt valda alias
  • Undersöker om du varit inne tidigare för att statistiken skall visa rätt

Detta gör vi inte med cookies:

  • Vi läser aldrig av några cookies själva. Vi har ingen nytta av det.
  • Eftersom ingen utomstående kan logga in någonstans sparas ingen cookies med inloggningsuppgifter.
  • Vi har ingen reklam på sidan därför används inga cookies för detta.

I de fall det skulle skapas cookies godkänner besökaren detta i samma stund som besökaren valt att besöka I folkets intresse.

I allmänhet bör alla lagrade cookies, oavsett var de kommer ifrån, raderas med jämna mellanrum. Cookies används oftast för att hålla inloggade kvar som inloggade, hålla reda på hur många gånger man deltagit i omröstningar och riktad reklam beroende på vilka hemsidor som tidigare besökts.

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.