Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

30 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

OM FLASHBACK

Provokation och näthat som affärsidé – Flashback
Publikationen är författad av Hel*ena Lud*vigsson och Han*s Bran*dt. Den är skickades till mer än 1.000  mailadresser varav alla tidningar, alla i Riksdagen, åklagarväsendet, SÄPO och många fler. Den skickades också till Jon Karlung, VD på Bahnhof och god vän till Jan Axelsson, som är ägare till Flashback Media Group som i sin tur äger Flashback forum.

 

Fel att kartlägga de som skriver anonymt
Efter att ovanstående publikation skickats ut gick Jon Karlung ut i media med ovanstående. Det innebär inte bara att han med den artikeln nästan öppet kritiserar oss för att kartlägga anonyma användare på Flashback utan att det nu också medgivits att Flashback forum ligger i Sverige hostat av Bahnhof och att Jan Axelsson är den yttersta ansvarige för att förtal och kränkningar inte tas bort.

  1. Flashback forum finns i Sverige
  2. Flashback är hostad av Bahnhof
  3. Jan Axelsson är den ytterst ansvarige
  4. ”admin” på Flashback är Jan Axelsson

Den tidigare vänstermannen Jon Karlung har också varit VD på porrtidningen ”Aktuellt rapport”.

 

Förtalsmaskinen som försörjs av annonsörerna
Verktyget att få bort Flashback ligger är att få bort annonsörerna. Utan annonsörer finns inga pengar att driva Flashback vidare. Därför är det av hög vikt att kontakta annonsörer och be dem inte annonsera där. Skicka med denna länk: http://intre.se/ifolkets/?p=8101

 

Avstängda på Flashback, vad skrev de för att stängas av
Flashback tillämpar sina regler på ett högst märkligt sätt. Man tar hänsyn vem som skrivit och moderatorns humör. Man kan bli avstängd för ingenting samtidigt som någon annan kan skriva i princip vad som helst.

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 470 874 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.