Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

26 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

POLICY

Policy  – I folkets intresse –

 • Tidningen är ett organ för SIG-gruppen
 • Tidningen har utgivningsbevis och åtlyder lagens skydd av källor. Det är således tryggt att meddela tidningen uppgifter då dessa källor inte får eftersökas av myndigheter och vi är skyldiga att skydda källorna mot att bli avslöjade
 • Vi skriver om SIG-gruppens aktiviteter och planer där det är möjligt
 • Vi skriver om SIG-gruppens teknik och metoder
 • Vi skriver om näthat och stalking i alla former
 • Vi skriver om medlemmar på elektroniska mötesplatser
 • Vi skriver om lagar och regler
 • Vi skriver om relaterat till ovanstående
 • Tidningen skall skapa respekt och måste då skrivas på ett korrekt sätt med ett vårdat språk. Om tillfället kräver att vi visar känslor gör vi det.
 • Läsare ska aldrig behöva tveka om huruvida materialet är korrekt. Om vi gör fel, det händer, ska det felaktiga rättas så fort vi blir medvetna om det, vi tar gärna emot synpunkter från läsare.
 • Vi prioriterar inte snabbhet, vi prioriterar korrekthet
 • Vi kan publicera artiklar med planen att artiklarna snart skall tas bort igen
 • Vi har inga kopplingar till politiska, ekonomiska, religiösa, sexuella eller några åsiktsgrupperingar.
 • Vi bestämmer själva vad som skrivs, vem vi skriver om, hur det skrivs och vilken ställning vi tar i just den frågan just den gången
 • Det går inte att påverka oss hur tidningen sköts men vi tar gärna emot råd och förslag
 • Tidningen har aldrig stängt
 • Vi förtalar eller kränker aldrig någon men om det är av journalistiskt intresse kan fakta skrivas ut som enskilda kan tolka som förtal eller kränkningar dock värderar vi sådan fakta för att vara säkra på att det inte utgör förtal eller kränkningar
 • Vi kan publicerar personuppgifter för de som övriga media publicerat personuppgifter för
 • Vi kan publicera personuppgifter för folk på elektroniska mötesplatser som ägare, styrelsefolk, admin, moderatorer och alla andra som har något med driften att göra
 • Vi publicerar bara i undantagsfall personuppgifter för okända privatpersoner om de skriver anmärkningsvärt illa om andra på internet
 • Vi publicerar aldrig personuppgifter för personer under 20 år där åldersgränsen strax över 20 år bedöms från fall till fall
 • I folkets intresse har inga register eller annat som kan utgöra strukturerad insamling av uppgifter i så kallat PUL-register
 • Inga uppgifter av vikt samlas på redaktionen eller i tidningens databas på webbutrymmet

 

Policy  – SIG-Gruppen –

 • Vi jobbar med att gräva fram anonyma användare på interner i allmänhet och på Flashback i synnerhet
 • Vi arbetar med att motverka webbsidor som tillåter näthat
 • Vi arbetar med att motverka brottslig verksamhet på nätet
 • Vi samarbetar med polis där så behövs
 • Vi skapar egna förundersökningsprotokoll
 • Vi arbetar med opinionsbildning
 • Vi arbetar med lobbyverksamhet
 • Vi arbetar med media
 • Vi arbetar endast laglig
 • Vi utvecklar egna programvaror för att hjälpa oss i vårt arbete
 • Vi utvecklar och använder de metoder som leder till framgång, inget är otillåtet eller undantaget
 • Vi har inga register eller annat som kan utgöra strukturerad insamling av uppgifter i så kallat PUL-register. Sådana eventuella register handhavs av en privatperson som står gruppen nära
 • Gruppen består av en kärna på några få personer
 • Gruppens medarbetare utanför kärnan har inget formellt medlemskap, de är med så fort de hjälper oss
 • Ingen av medarbetarna utanför kärnan känner till varandra
 • Vi säger inte vilka som ingår i gruppen
 • Vi förnekar all sammarbete om någon i gruppen avslöjas
 • Vi säger inte hur vi jobbar
 • Vi säger inte vad vi jobbar med
 • Vi säger inte vad vi uppnått
 • Vi säger inte vad vi har för planer
 • Vi förnekar all inblandning
 • Vår belöning är vetskapen över vad vi åstadkommit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
 • 470 874 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.