Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
13 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Presentation – Kan lida skada

Kan skada personen

Flera alias på nätet skriver känsliga uppgifter om sig själva. För att inte skada denne lägger vi inte ut personuppgifterna lättvindigt.

Kan skada anhöriga

Flera alias på nätet skriver känsliga uppgifter om anhöriga. Detta kan skada dem för lång tid om det kommer ut vilka dessa är. Därför lägger vi inte ut personuppgifter lättvindigt.

Är för ung

Personer under 20 år är vi försiktiga med att lägga ut personuppgifter för. Det finns dock undantag beroende på vad de ställt till med.

Vi är bättre än alias

Vi vill också visa att vi är bättre än de alias som hänger ut folk och hittar på en massa elände om andra personer.

Omprövning

Omprövning görs om detta alias lägger ut personuppgifter för andra på nätet eller om det finns andra uppenbara skäl.

Myndigheter

Vi kommer att lämna ut personuppgifter och annat till myndigheter som ber om det. Det har hänt några gånger att så skett.

SIG-gruppen