Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
13 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

SIG-gruppen effektiviserar

x

Vi säger aldrig vad vi jobbar med

Flera har hört av sig och vill veta hur vi jobbar, vad vi jobbar med och hur många vi är. Vi säger inget om oss på det sättet och så kommer det förbli. Vi har dock beslutat att lyfta täcket en liten bit för att publiken skall få en liten inblick i våra pågående diskussioner. Det som står att läsa här nedan är långt ifrån allt men det kanske stillar de som vill veta mer.

Olika metoder

Under första tiden, efter att vi startat SIG-gruppen, jobbade vi planlöst men med huvuduppgiften att hitta identiteter på de som förtalat en av oss mycket svårt.  Sedan två år tillbaka har vi börjat testat en mängd olika metoder för att bekämpa näthat i allmänhet och förtal mot en av oss synnerhet. Vårt syfte är att hitta en eller några kostnads- och tidseffektiva metoder som ger resultat. De metoder vi testat är följande:

 • Talat med moderatorer om att förtal mot oss skall tas bort
 • Talat med sajtägare om att förtal mot oss skall tas bort
 • Polisanmäla användarna på Flashback
 • Påverkat politiker och makthavare
 • Presentera användare
 • Ringa till användare
 • Träffa användare utanför hemmet
 • Träffa användare i deras hem
 • Skicka brev om skadestånd till användare
 • Försöka motverka förtal genom att deltaga i ”debatten”
 • Stämma användarna på Flashback
 • Proxymetoden
 • Andra metoder som inte kan nämnas

Resultatet

Flera av de metoder vi använt har inte fungerat särskilt bra, några har fungerat någon gång medan ett par av metoderna har fungerat över förväntan. Några tar oerhört mycket av vår tid men har gett marginella resultat. De metoder som verkligen gett faktiska resultat är de vi kan bäst och som tar minst av vår tid. Så här ser problematiken ut för de olika metoderna uppställda i samma ordning som listan här ovan:

Talat med moderatorer om att förtal mot oss skall tas bort
Denna metod resulterade i en enorm frustration då moderatorerna på Flashback var fullständigt oförstående till att folk lider av förtal eller att en del av de förtalade till och med tagit sina liv. Moderatorerna verkar vara handplockade ur gruppen ”empatilösa” med tanke på hur de svarat oss och hur de tillåter användare på Flashback förtala folk så illa att de blir skadade för livet.  Till och med en så bildad och sansad person som ”Hamilkar” (Professor Bhöme) verkar vara helt oförstående över hur han medverkar till att skada sina medmänniskor mycket illa. Vi kommer lite längre fram att publicera de svar vi fått i PM och telefonsamtal. Det är ingen munter läsning och man blir förvånad över hur befriade dessa är av empati. En av moderatorerna, ”ÅnkelGunnar” som egentligen heter Martin, har till och med mordhotat oss. Tala med moderatorer är alltså ingen lösning överhuvudtaget, tvärt om kan det förvärra situationen.

Talat med sajtägare om att förtal mot oss skall tas bort
Som ni förstår handlar det om admin, alltså Jan Axelsson på Flashback men också ägare/admin på andra forum, nättidningar eller bloggar. Jan Axelsson var om möjligt ännu värre än sina moderatorer, han verkar fullständigt sakna förståelse över att andra människor far illa och att de lider. Han svarade bland annat med att man har möjligheten att skapa ett konto och försvara sig mot förtalet. Vad han inte säger är att de som försvarar sig bannas nästan omedelbart. Det är inte heller lätt att försvara sig på Flashback om man är minderårig, död eller utvecklingsstörd osv. Efter ett par PM slutade han att svara oss och strax efter bannades för alltid de alias vi använt i detta syfte. Tala med Jan Axelsson om att få till stånd förändringar är alltså utsiktslöst.

Polisanmäla användarna på Flashback
Vi har bland annat polisanmält personerna bakom användare ”Theron”, ”HimlensHemlighet” och ”Karlvonlinne”. Vi gjorde själva utredningarna och skrev själva förundersökningsprotokollen. I det arbetet fick vi hjälp av en utredningspolis som tilldelats oss för att jobba med våra fall. Av honom lärde vi oss mycket i hur förundersökningsprotokollen skall skrivas och en del annat som vi bär med oss i vårt arbete. Denna metod att arbeta är mycket tidsödande och vi fick vänta långa tider med att polisen skulle göra sin del av utredningarna. Än längre tid, nära ett år, fick vi vänta på åklagarens betänkande om han skulle gå till åtal med de brott som ”Theron” och ”HimlensHemlighet” begått.
Under väntetiden lade polisen ner utredningen mot ”Karlvonlinne” då de såg det som utsiktslöst att hitta personen bakom och än mindre bevisa att det var denne som hackade Helenas Mailkonton. Vi tog upp snöret polisen lagt ner och började nysta. Helena hittade honom tämligen omgående, därefter följde arbetet med att hitta bevis och skriva förundersökningsprotokoll. Av bara farten hittade vi två till av hans användare på Flashback och ett antal utanför Flashback. Under hela tiden stod vi i kontakt med polisen som till slut såg att det fanns substans i frågan om att åtala. Det som fattades var det fysiska beviset som naglade fast personen vi hittat till alias ”karlvonlinne”. Som vanligt var det Helena som hittade en möjlighet i denna persons ATG-spelande. Hon ringde upp ”vår” polis och bad honom att tala med ATG-folket om de kan undersöka vem som spelat de rader och de tider som fanns med på en lista vi skapat från publicerade ATG-spel på Flashback. Polisen ringde upp Helena några dagar senare och sade: ”Ni har hittat rätt person, det är han som spelat, han är fast nu!”. Strax därefter åtalades och senare fälldes han för intrång. Det var fler än denna som gjorde intrång, ex.vis loggade 9 stycken in på Helenas Facebook-konto. Vi jobbar just nu hårt på att få också dem åtalade.
Strax efter att personen bakom ”Karlvonlinne” fälldes för intrång i en rättegång ringde Helena upp honom. De talade med varandra länge den kvällen. De kom bra överens och talar med varandra fortfarande då och då. Killen är oerhört ångerfull och har fått Helenas fulla förlåtelse.
Under tiden intrånget utreddes kom åklagaren, samma åklagare som mot karlvonlinne, med sitt svar om förtal från ”Theron” och ”HimlensHemlighet”. Det skrivna svaret är formellt och luddigt som det alltid är, ungefär: ”Brotten kan inte drivas som allmänt åtal”. Senare, vid samtal med en annan åklagare, fick vi reda på att åklagare inte får driva förtalsmål. Det krävs ungefär inbördeskrig av förtalet för att det skall betraktas som ”allmänt intresse”. Det kan konstateras att svenska lagar inte alls är anpassade för dagens teknik och att rättsväsendet överhuvudtaget inte vill eller vågar befatta sig med förtalsmål. Vi lyckades trots det få till fällande domar ett antal gånger. Denna väg är mycket arbetsintensiv, tidsödande och osäker. Dvs allt arbeta man lagt ner på ett mål kan vara i onödan om åklagaren väljer att inte åtala pga att det ”inte är av allmänt intresse”.

Påverkat politiker och makthavare
Vi har sedan slutet av 2013 jobbat mycket med lobbyverksamhet. Tidvis har detta uppslukat oss helt. Vi har fått många bra reaktioner från makthavare och flera blir förvånade att det inte går åtala näthatare. De flesta tycker det är ”åt helvete fel”, som en av dem uttryckte det. Hur som helst är det en framkomlig väg att gå på mycket lång sikt. Det är dock ingen väg att gå för att få näthatare på andra tankar än mindre att få stopp på näthatet. Men det är ändå värt att jobba en del med dessa frågor i maklig takt för att på sikt få till förändringar.

Presentera användare
Det är mycket kontroversiellt att namnge anonyma användare. Vi ”hänger” inte ut någon förutom de som är offentliga personer, moderatorer eller de som media i övrigt namngett. Det vi gör är att länka till en upplysningstjänst så får var och en själv får ta beslutet att undersöka vem den anonyme användaren verkligen är, vi kallar det för att ”presentera näthatare”.
Denna metod har mötts av mycket kritik från de anonyma själva. De kan alltså sitta och hänga ut kleti och pleti på Flashback utan att blinka. De kallar det för ”yttrandefrihet” och anser sig ha den rätten. Men så fort de själva omnämns, till och med bara med användarnamnet, blir det ett fasligt liv på dem. Vi får hot via mejl, det rings och det skickas brev. Flera gånger har det  anmälts till justitiekanslern och andra enheter inom rättsväsendet att vi förtalar och bryter mot PUL. Det är högst märkligt att dessa personer gör så då de själva hänger ut och förtalar folk på ett sätt som vi aldrig kommer att göra.
Det kan konstaterats att denna metod är den absolut effektivaste vi testat och den ger resultat genom att flera av dem vi omnämnt har slutat posta på Flashback. Till och med flera i den presenterade näthatarens omgivning slutar posta. Några av de presenterade har också hört av sig och vill be om ursäkt. Denna metod är inte bara effektivast mot näthatet, den är också mest arbets- och kostnadseffektiv. Den bör alltså utvecklats och förfinas till ett verkligt vasst verktyg.

Ringa till användare
Vi har också testat med att ringa upp anonyma och enkelt men vänligt konfrontera dem med sin användare på Flashback. Så gott som alla blir först helt tysta för att sedan förnekar att det är rätt person. Vid fortsatt samtal märker vi att personerna är väl insatta i Flashback-kulturen. Flera av dem talar som de skriver på Flashback och använder de specifika ord som deras användare använder. ”MrsMagoo” svarade i telefon på en kommentar om ett mål i Tingsrätten: ”Målnummer, tack!”. Det är ordagrant och exakt som användare ”MrsMagoo” skriver på Flashback varje gång någon nämner ett mål. Hon förnekar ändå att det är hon som är ”MrsMagoo” samtidigt som denna användare upphörde med att posta på Flashback i omkring ett år efter samtalet. Det är så de flesta vi ringt upp har reagerat, de slutar posta på Flashback från den dagen vi ringt dem, en ”hårding” som MrsMagoo är inget undantag. Förnekandet att vi ringt rätt person har ingen betydelse, de slutar posta!
Det är alltså synnerligen effektivt att ringa upp näthatare och tala med dem. Vid några tillfällen har de blivit goda vänner med oss. En del av dem har senare till och med deltagit i jakten på näthatare. En av dem är idag vän med vår familj.
Tala med varandra i stället för om varandra är ett sätt att förhindra förtal på nätet. Metoden är synnerligen kostnadseffektiv och tar minimalt med våra resurser. Detta skall utvecklas och användas oftare än hittills så sitt vid telefonen du näthatare, du väntar samtal!

Träffa användare utanför hemmet
Träffa och tala med användare på Flashback, som vi inte redan blivit vänner med, har vi  endast gjort vid ett fåtal gånger. Vi upplever en sådan träff som mycket laddat för den vi träffar utanför vederbörandes hem. De är ofta oerhört nervösa och försvinner från platsen i panik. Vid ett tillfälle sprang personen och gömde sig på en toalett. Det är alltså inte helt lätt att få till ett sådant möte ”spontant” utanför användarens hem. Vi förstår ”Trolljägarna” att de måste ha folk som spanar en tid för att kunna få en sådan träff. Det är tidsödande och kan innebära kostnader som inte alltid leder till framgång. Vi skall komma ihåg att också den allra garvaste näthataren i själva verket är en liten fegis som gör allt för att komma undan. En sådan spontan träff kan dock leda till att de inte postar i sin användare längre eller väntar ett bra tag innan de vågar sig på att posta igen. Trots den framgång som det kan leda till är det förenat med mycket tidsödande arbete och en del kostnader. Det är alltså inte en tidseffektivt eller kostnadseffektiv metod.

Träffa användare i deras hem
Åka hem till en användare och knacka på dörren är mycket givande rent upplevelsemässigt för oss. Ofta är det en äldre person som öppnar då flera av näthatarna faktiskt är äldre men vid konfrontationen krymper denne till en snorunge som stammar och förnekar all inblandning. Maken till fegare personer finns inte. Ganska snart efter att dörren öppnats dras den igen och allt blir helt tyst på insidan. Effekten av att knacka på en sådan dörr är nästan lite komiskt. För den ”drabbade” är det en mycket hemsk upplevelse att tvingas konfrontera personer med inspelningsutrustning som avslöjar användarens verkliga namn och var denne bor. Vi vet att känslorna efter ett sådant möte sitter i länge och känslan av att blivit avslöjad är mycket effektfull.
Det är alltså en mycket bra metod men det kan medföra en del kostnader och det går en del tid för detta. Det är alltså inte så kostnads- eller tidseffektivt men det ger en mycket god effekt. Denna metod tål att granskas som en av verktygen för vissa näthatare inför framtiden. Ganska snart efter detta kommer vi att samla ett team som skall jobba med metoden och utvärdera resultatet.

Skicka brev om skadestånd till användare
Vi har testat att skicka skadeståndsbrev till en del av näthatarna. Idén kommer från juridikprofessorn Mårten Schultz (mer om honom längre ner). Eftersom vi inte själva kan kontrollera effekten är det också svårt att avgöra om det är en bra idé. Möjligen kan det bli en liten effekt men förmodligen kortvarig. Personen konfronteras bara med en text och inte med verkliga personer med ”otrevliga” frågor. Metoden är både kostandseffektiv och tidseffektiv men effekten av metoden är okänd och kan inte kontrolleras. Därmed kan det vara en metod att använda i vissa särskilda fall men inte som ett generellt verktyg.

Försöka motverka förtal genom att deltaga i ”debatten”
Vi har låtit medarbetare deltaga i debatten på hatsajter med syftet att motverka förtal och uthängningar. Förutom nöjet att se reaktionerna ger det föga effekt. Dessutom är exempelvis ledningen på Flashback inte alls förtjusta i debatter där någon försvarar den utsatte eller där någon går fram med pekfingrar. Vi har låtit mer än hundra konton deltaga i denna metod där lika många bannats utan förklaring. Vi har alltså ett mycket gott underlag för att avgöra det faktum att Flashback aktivt letar upp håller ögonen på och bannar sådana som inte deltar i mobben mot det som avhandlas. Effekten av att delta i debatten finns men måste sägas vara marginell. Tidseffektiviteten är mycket låg då flera personer tvingas lägga mycket tid på att bara posta på Flashback. Ekonomiskt är det dock inga kostnader att tala om. Vi ser inte alls denna metod som framkomlig för att förhindra näthat speciellt om det är ett litet antal personer som deltar i motpostandet. Möjligen skulle man kunna se en viss effekt om vi var hundratals personer som alla lediga timmar satt och motpostade. Vi ser alltså inte denna metod som ett rimligt verktyg för oss och vi avslutade projektet under 2014.

Stämma användarna på Flashback
Vår sista test vi kan nämna är att stämma ett antal personer inför Tingsrätten i ett så kallat ”Förenklat Tvistemål” (FT-mål). Idén kommer från juridikprofessorn Mårten Schultz, han som deltar så effektfullt och är så kategorisk hur man skall göra i sådana här fall i programmet ”Trolljägarna”.  Mårten Schults står bakom föreningen Juridikinstitutet som säger sig hjälpa de som varit eller är näthatade. Han säger bestämt att man skall ”stämma skiten ur näthatarna” vilket föranledde oss att ta kontakt med institutet för att fråga om råd. Det började dåligt då det tog minst fyra månader innan de svarade och när de svarade så verkade de inte alls vara intresserade.
Vi bestämde oss till slut för att läsa in kunskapen själva och det finns en hel del ”manualer” på nätet om detta inte minst hos domstolsverket.
Nu när vi testat den metoden ett antal gånger kan vi konstatera att det inte är någon bra metod. Dels så är näthatare som stalkers, dvs de förstår inte att de gör fel om de överhuvudtaget förstår vad de håller på med. Dels så kommer de inte att sluta efter en rättsprocess. Sådana här processer leder ofta till förlikning men näthatare håller aldrig vad de lovar, vi upplever dessa människor som lögnaktiga, labila galningar som inte kan hålla avtal.
Driva rättsprocesser är något av det mest tidsödande man kan göra samtidigt som resultatet av minskat näthat är obetydliga i förhållande till tid som läggs ner. Kostnaderna är samtidigt de högsta av de metoder vi testat även om de aldrig går över ett par tusen kronor för varje stämning. I vårt arbete mot näthatet är detta med andra ord den sämsta metoden med lägst avkastning både vad det gäller resultat per krona och resultat per timma. Men ändock kan vi tänka oss att genomföra en och annan stämning mot de värsta förtalarna men då kommer vi att välja riktiga mål med helt andra skadeståndskrav möjligen mer än 100.000 kr och med riktiga advokater. Vi kommer i sådana fall att stämma de vi tidigare stämt då vi redan gjort det tidsödande arbetet klart och därför att de fullständigt skitit i överenskommelserna efter målen. FT-målen var en test, nu börjar allvaret och några förlikningar är inte aktuella!

Proxymetoden
Denna metod att jobba bygger på det sidomaterial vi fått och får fram i grävandet efter personerna bakom användare. Det gäller bland annat inkomstuppgifter, hobbys, alkoholvanor, narkotikavanor, spelberoenden, stalkingberoende, lurendrejerier mot vänner, anhöriga, okända, försäkringskassan och  a-kassor. Dessutom har vi hittat och hittar  olika former av brottslig verksamhet, innehav av kamphundar, vapen och annat som kan ligga dessa personer till last.
Med denna kunskap kan vi meddela arbetsgivare, hyresvärdar, Försäkringskassan, A-kassor och flera andra instanser om de oegentligheter dessa håller på med. Bland annat kan vi göra orosanmälningar till Socialförvaltningarna om de har små barn, ett synnerligen effektivt verktyg som skrämmer. Kom inte och skyll på oss om sociala tar barnen, sluta näthata så slipper ni dessa otrevligheter! Vi kommer också att söka upp och kontakta andra som blivit utsatta för näthat och lämna över de uppgifter de behöver för att de skall kunna inleda åtgärder mot de som förstört deras liv. I flera fall har kriminella gäng blivit svårt utsatta för förtal och vi kommer inte att dra oss för att lämna över identiteter till dem med tanke på vilket elände dessa anonyma människor ställ till med. Innan vi gör några åtgärder kontrollerar vi först mycket noggrant hur illa de näthatat innan vi väljer proxymetod. Vi gör exempelvis inga orosanmälningar om man näthatat milt och få gånger.
Proxymetoden är mycket effektiv ur alla aspekter då vi får in uppgifterna utan extra arbetstid och ger sedan, rätt förvaltat, mycket konkreta resultat i kampen mot näthatare. Är man hämndlysten mot näthatare är denna metod rätt metod att hämnas med utan att göra det olagligt. Dessutom ger den en hel del tillbaka i form av ett stillande av den hunger man har av att få ”ge igen”.

Andra metoder som inte kan nämnas
Av olika anledningar kan dessa metoder inte nämnas.

Sammanfattning

Vi avser att effektivisera vårt arbete på alla områden och maximera effekterna mot näthat genom följande åtgärder:

x

Metoder som kommer att användas endast selektivt framöver:

 • Tala med moderatorer om att förtal mot oss skall tas bort
 • Tala med sajtägare om att förtal mot oss skall tas bort
 • Polisanmäla användarna på Flashback
 • Träffa användare utanför hemmet
 • Skicka brev om skadestånd till användare
 • Försöka motverka förtal genom att deltaga i ”debatten”
 • Reguljärt stämma användarna på Flashback

Ovanstående tar för mycket tid i anspråk och kostar i vissa fall en del pengar och ger i stort sett ingen effekt på näthatet utom i vissa selektiva fall där metoderna kan användas.

x

Metoder att huvudsakligen användas och utvecklas:

 • Påverkat politiker och makthavare
 • Presentera användare
 • Ringa till användare
 • Träffa användare i deras hem
 • Proxymetoden
 • I vissa fall driva riktiga stämningar mot de värsta näthatarna med väl tilltagna skadestånd. Denna metod noteras inte som metod vi skall jobba med då det avgörs från gång till annan.
 • Andra metoder som inte kan nämnas

Märk väl att vissa metoder och åtgärder vi använder och kommer att använda inte är medtagna i artikeln. Vi kan helt enkelt inte yppa ett ord om detta då det pågår aktiviteter och för att vi inte vill röja dessa metoder. Vänta och se, kanske det kommer att synas resultat men vi kommer förneka att det var vi.

Valda metoder

De metoder vi valt ut efter våra analyser är arbets- och kostnadseffektiva samt att de ger stor effekt på näthatet. Det arbete som vi alltid jobbat med och kommer att jobba med är dock att gräva fram anonyma identiteter. Vi kommer till och med att öka takten i detta jobb.
De som kommer att presenteras i fortsättningen är alla som postat på Flashback men vi gör undantag för de som berättat detaljer som kan skada dem själva eller andra, de presenteras aldrig. Om någon av dem näthatat kommer vi dock inte att ta några hänsyn till känsliga uppgifter de harplat ur sig under åren.

Intern tvist

Sedan vi hade en intern tvist om hur vi presenterar näthatare har vi medvetet legat lågt i frågan och inte presenterat mer än någon enstaka. Tvisten slutade med att en av våra medlemmar hoppade av sammarbetet och tog med sig en lista på ca 200 identiteter av de över 700 vi har idag. Orsaken till att medlemmen inte tog med sig alla identiteter beror på att det bara är en person som har tillgång till hela listan, alla andra får bara tillgång till det de behöver för sitt arbetet, oftast handlar det bara om en handfull identiteter. Tvisten gick ut på att vi skulle hänga ut alla vi hade utan urskillning. Vi vill inte detta utan vill vara selektiva samtidigt som vi inte vill hänga ut någon utan presenterar dem där läsarna själva avgör om de vill se identiteten på personen. Vi kommer att dra igång presentationen igen men i nytt format strax .

Näthatare avlider tidigt

Vi har också problem med anonyma näthatare som avlidit. Vi vet inte hur eller om dessa skall presenteras just nu. Det pågår diskussioner så vi får se hur vi beslutar i den frågan. För oss är det överraskande att näthatare dör i förtid. Det påminner lite om rökare med den skillnaden att näthata tycks vara farligare än att röka då de dör tidigare än rökare.

Stalking

Näthat är också intimt förknippat med stalking. Inte alla men väldigt många anonyma näthatare är också stalkare och stalking är en av våra specialintressen. Vi har bland annat hjälpt flera personer att bli av med problemet. Det är inte ovanligt att dessa stalkare stalkat personer i mer än 10 år. Ofta vet de själva inte om att de stalkar då de lider av omvänd logik i dessa frågor och därmed inbillar sig att det är deras offer som är stalkern (Inte sällan anmäls också offer som stalkare). Vi har träffat stalkers som lugnt och vältaligt kan gå i ed på att stalkern är stalkad av offret. Hur denne kan gå i ed på detta är obegripligt då samma person har postat mängder av poster på Facebook och andra ställen om offret medan offret inte åstadkommit något överhuvudtaget någonstans. Vi blir ibland överraskade över svårigheten att få stalkern att förstå vad denne håller på med, det slutar nästan alltid med att vi blir beskyllda för att hjälpa dennes offer. Stalking smittar, minsta hjälp till ett offer och hjälparen kan vara ett nytt offer. Därför är det av högsta vikt att vara försiktiga i kontakt med näthatare, de kan vara fullfjädrade stalkers. Vi har dock ett försvar mot stalking som vi byggt upp under två år med ett par besvärliga stalkers i hasorna. Jobba mot stalking är ett arbete vi kommer fortsätta med i mån av tid.

Nytt material skall införskaffas

För att utveckla vårt arbete i de metoder vi valt ut som primära skall införskaffas inspelningsutrustning av olika slag och annat som effektiviserar arbetet. Spela in samtal med anonyma näthatare ökar effekten av att minska näthatet och det skyddar oss från stalkers då dessa skyr offentligheten som pesten. Just nu bygger vi på en ny omgång datorer med senaste teknik och med en ny typ av design som kommer att underlätta vårt arbete. Arbetsfrekvens för de nya vattenkylda datorerna hamnar runt 5 Ghz, blir försedda med 16 Gb arbetsminne och ca 10 Tb internt lagringsutrymme. Vi tittar också på möjligheten att använda 32 tums skärmar där man kan ha flera dokument synligt öppna samtidigt. Nya datorprogram utvecklas också i mån av tid och de äldre programmen görs om i 64 bits-teknik. Vårt datorprogram som laddar ner alla Flashbacks postningar i realtid har nu stått och gått oavbrutet, dygnet runt i mer än ett år och laddat ner nära 57 miljoner inlägg samt ca 220.000 avatarer. Programmet har fungerat oklanderlikt och har inte några minnesläckor eller några andra problem.

Ej testade metoder i gränslandet

Vi jobbar bara på lagens sida även om vi inte tycker lagen i Sverige fungerar då domstolarna inte tar någon som helst notis om förtalslagarna. Även om vi bara jobbar lagligt ställs ibland frågan om vi skall ta steget över och börja plocka ner hemsidor som tillåter förtal. Vi har resurserna för detta och det är flera hackare som meddelat sitt intresse att deltaga i vårt arbete där de inte backar för att hacka exempelvis Flashback. Vi säger absolut nej till sådana idéer men vi har lyft frågan att åtminstone börja jobba ute i gråzonen av vad som är tillåtet. Vi skulle i så fall koncentrera detta till sådant som ger maximal effekt mot näthat. Vi får se vad som kommer ut av diskussionerna. Vi har också fått allvarlig förslag att sätta upp medborgargrupper som skall besöka näthatare och ”klippa fingrarna av dem”, som någon uttryckte det eller som GW Persson sade i teve om den som stulit hans identitet och vad han skulle göra om han fick tag i gärningsmannen: ”jag skulle slå ihjäl honom”. Det kommer naturligtvis aldrig bli en metod vi jobbar med men vi kan inte utesluta att andra grupper väljer den metoden och vi kommer inte att hindra dem.

Freda sig och sin familj

Vårt rättsväsendes och regerings ovilja att stävja näthat väcker frågan om man aktivt får freda sig och sin familj mot det psykiska våld det innebär att bli näthatad. Det kan inte rimligen vara så att man bara får freda sig mot fysiskt våld utan det måste också gälla psykiskt våld. Just nu lutar det åt att det är lagligt att freda sig mot näthat så mycket som ”nöden kräver”. Därför kommer vi framöver att diskutera frågan att utveckla teamet som skall besöka näthatarnas hem att också med någon form av tvångsmetoder tvinga dem att sluta näthata, dvs freda sig mot näthatet. Hur det blir med detta beror på diskussionernas utfall, det kan till och med bli så att det är tillåtet att freda sig mot förtal på nätet genom att plocka ner förtalet med så mycket kraft som ”nöden kräver”, dvs tills webbplatsen är borta. Vi tycker det är fullt rimligt!

Vi har fler metoder

Vi har fler metoder att jobba än det som presenterats här men kan av förklarliga skäl inte berätta något om dem. Dels så pågår en del av dem just nu dels så kan medarbetare till oss avslöjas och dels kan anonyma användare vi är mycket nära just nu vidtaga åtgärder som försvårar för oss men främst kan våra metoder och arbetsområden avslöjas. Mer än så kan vi inte säga.

Jobbar bara lagligt

Vi vill poängtera att vi idag bara jobbar lagligt långt ifrån gråzonen. I övrigt säger vi aldrig vad vi jobbar med, hur vi gör det eller hur vi kommer att jobba i framtiden och vi förnekar all inblandning.

 

SIG-GRUPPEN