Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
34 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

SIG-gruppens presentationer för 2017

SIG-gruppens programförklaring för 2017, hur vi kommer förhålla oss till användarpublicering.

Under en längre tid har vi haft uppehåll med publiceringar av Flashbackanvändares riktiga identiteter. Demaskering av vem eller vilka som döljer sig bakom användare har varit och är en central del i vårt arbete. Mycket av den interna debatten inom SIG-gruppen har handlat om vem och vilka vi skall publicera och vilka etiska riktlinjer vi skall ha.

Denna debatt ledde till en splittring inom SIG-gruppen där en av våra medlemmar tog med sig runt 200 användares verkliga identiteter när denne avgick. Åsikterna som stod emot varandra var att publicera alla och allt om dem eller begränsa oss till ett etiskt ramverk där vi publicerar så lite som möjligt för att förhindra googlesökningar.

Den F D medlemmen som lämnade oss med två hundra demaskerade användare har ännu inte publicerat några användare och vi har fortfarande god kontakt.

Etiskt ansvar

Som organ för SIG-gruppen har I Folkets Intresse ett etiskt ansvar att inte låta de som riskerar allvarligt fysisk skada bli publicerade, den håller vi på fortfarande. Vår ribba har dock sänkts något sedan den interna debatten hölls.

Vår ställningstagande idag är som följer:

 • Vi publicerar alla verkliga identiteter av Flashbacks användare med den nuvarande presentationsformen.

Undantaget:

 •  De som kan lida allvarlig skada vid en publicering publiceras inte med undantag för sådana som grovt förtalat eller begått integritetsintrång själva.
 • Vi publicerar inte användare som inte näthatar eller begår integritetsintrång som lider stor risk för fysisk skada.

En annan fråga har också berört hur viktiga användarna skall vara för att publiceras:

 • Vi har nu valt att publicera alla oavsett hur viktiga eller oviktiga de än är.

Syftet med det är att demonstrera att ingen kan vara säker på sin anonymitet på Flashback. Även om de bara skriver om narkotika eller dataspel. Motivationen är som sagt att visa att Flashback är en farlig plats att vara på och anonymiteten inte är att räkna med även om man kör med VPN eller andra skydd.

Åldersgräns

Vi har tidigare gemensamt haft ett beslut att inte publicera identiteten på användare som är väldigt unga. Framöver kommer vi publicera denna information om det är av allmänt intresse enligt oss. Detta som en motvikt att även om medianåldern på de mest rabiata Flashbackarna som sysslar mest med näthat också att demonstrera att väldigt unga personer dras in i det bottenlösa hål Flashback är och vi är övertygade om att folk på Flashback skulle må bättre av att inte vara där.

Offentliga, myndighetspersoner och ledare på Flashback

Admins, moderatorer och användare med offentligt arbete så som journalister eller inom rättvårdande myndigheter kommer vi publicera i en annan form. De kommer vi av allmänt intresse publicera helt öppet med deras namn, adresser och bilder på. Vi kommer inte ta några hänsyn till dem så som vi gör med ickeoffentliga personer.

Svåra integritetsbrottslingar

Oerhört svåra näthatare eller integritetsbrottslingar kommer vi också fullständigt publicera utan något särskilt skydd om vi bedömer dem som oförbätterliga.

Avlidna

Vi har nu också tagit ett beslut att publicera även avlidna användares riktiga identiteter. Tidigare har vi haft ett stort problem vad vi skall göra med alla som avlidit. Vi är själva förvånade över hur många faktiskt det är som dött som varit aktiva på Flashback antingen när vi hittat deras verkliga identitet eller under utredningens gång.

Ställningstagandet till att publicera även de användare som avlidit kommer ur det faktum att vi finner det av allmänt intresse. Vi väljer dock att inte presentera dem med annat än att de avlidit och kommer inte publicera information om vad de har dött av eller spekulera i hur. Vi kommer endast konstatera att de avlidit. I övrigt kommer presentationsformen vara likartad som den nuvarande presentationsform med tydlig hänvisning att personen inte längre är i livet. Det kan också i sig vara av allmänt intresse att Flashbacks användare utifrån vårt material har ett ovanligt kort liv i jämförelse med andra.

Politisk inriktning

SIG-gruppen och I Folkets Intresse har ingen politisk färg, enskilda medlemmar kan ha vilka färger som helst. Vi har till och med medlemmar som röstar på Sverigedemokraterna, ja till och med F!. Vi tillhör troligen hela den politiska skalan men vi är inte intresserade av folks politiska färg privat. De flesta av oss har vad vi vet ingen färg alls eller ens är partipolitiskt engagerade. Vi skyddar ingen specifik grupp eller försvarar ej heller någon specifik grupp. Detta innebär att vi har kunnat sammarbeta med grupper eller folk vi annars inte alls håller med eller stödjer.

Hjälper andra

När vi blir uppmärksammade på näthat gällande stalkning eller integritetsintrång så kollar vi alla och hjälper alla om vi har tid. Det finns fall då externa grupper sökt vår hjälp med att hitta användare som hänger ut familjer, barn och grovt näthatar men som själva systematiskt begår enligt vår uppfattning integritetsintrång. Men det är för deras familjer, barn och övriga anhöriga vi gör det jobbet.

Prioriterar

Varje användare tar tid, mycket tid i anspråk. Vi prioriterar vårt arbete därefter och en del användare från Flashback följer med utav bara farten. Vårt fokus är en grupp på ungefär 150 användare där vi har hittat majoriteten. Vissa av dessa användares verkliga identiteter kommer bli följetångar då vi ofta hittar fler användare för samma person. En del har mer än 50 användare på Flashback och vi kommer publicera alla. Av de ca 150 som är våra specifika mål kommer vi presentera dem alla oavsett politisk färg, sexuell läggning, socialpolitiska inriktning eller annat.

Be om ursäkt

Att be om ursäkt är ett starkt redskap som betyder mycket både för de utsatta och de som utsätts för näthat. Alla som presenteras har den möjligheten och om deras offer godtar den ursäkten fullständigt kommer presentationerna att plockas bort.
Utifrån detta har vi mer än ett femtiotal användare som består av ett dussin personer som vi aldrig kommer presentera, även om en del av dem sysslat med mycket grovt näthat och interitetsintrång. Man kommer långt med en ursäkt och att sluta skriva på Flashback. För att ursäkten skall godtas och publiceringen plockas bort krävs det att offren godtar ursäkten, att näthatet upphör och användandet av Flashback upphör. Vi accepterar inte ursäkter som är halvhjärtade eller som ett köpslående för att bli bortplockade från presentationerna. I vissa fall är det dock offren själva som får bestämma var gränsen för en ursäkt går eller om näthatet kan förlåtas.

Prata med varandra

SIG-gruppen har erfarit under arbetets gång att det bästa man kan göra är att prata med varandra över telefon. Många gånger har det visat sig vara ett synnerligen effektivt redskap för att göra frågan mänsklig för alla parter. Det är alltid bättre att man pratar med varandra än skriver om varandra.

Naturligtvis finns det sådana det inte går att tala med, resonera med eller som aldrig skulle erkänna sitt näthat och integritetsintrång. Dessa personer kommer då heller aldrig att plockas ned från vår presentation.

Vi är inte omöjliga

Vi är inte omöjliga att resonera med tillskillnad från Flashback. Som målsättning strävar vi alltid till att bli bättre. Vi är mottagliga för konstruktiv kritik och har ändrat oss flera gånger efter att kritik vi funnit vara legitim inkommit. Ingenting är skrivet i sten.

Ny fas

Fas 1 av SIG-gruppens arbete sedan starten 2012-2013 är sedan en tid avklarad och nu har vi gått in i Fas 2.

Yttrandefrihet på riktigt är konsekvenser på riktigt.

Helena

19 Kommentarer

 1. Hej, Som jag ser det är Ni det enda som kan stoppa en total anarki på nätet. Vi hoppas att våra kommande domar kommer att vara ett välkommet verktyg för Er..
  Kämpa på!
  Kram

 2. Ett Fotnot till artikeln vilket vi publicerar som en kommentar:

  Vi tar oss rätten till ad hoc lösningar som improviseras fram vid publicering under en kort tidsrymd. Listan som publiceras som Flashback Special är ett exempel. Den listan betas just nu av och ersätts av normala presentationer istället. Varje presentation är tidskrävande i sig och vi skulle önska att tid fanns att alla skulle kunna komma upp i vårt nuvarande presentationsformat så snart som möjligt. Men då bara ett litet antal av SIG-gruppens medlemmar har någon tillgång till hela eller delar av vårt material så måste detta skötas av en enda person för att inte det som hände att någon tog 200 användare och gick skall kunna upprepas.

  Vi ber därmed om tålamod och listan från Flashback Special skall plockas ned i mån om tid, helst så fort som möjligt.

  Återigen ber vi våra läsare att vara lyhörda och komma med konstruktiva kommentarer om hur presentationerna bäst skall utformas. Vi är mottagliga för kritik och som sagt inget är skrivet i sten.

  Men vi vill att våra läsare skall vara medvetna om att SIG-gruppen inte stödjer någon falang på Internet eller gruppering politiskt, sexuell läggning eller socialpolitisk inriktning. Till skillnad från Researchgruppen har vi ingen specifik profil vi letar upp. Vi diskriminerar inte eller försöker vinna billiga poänger. Vi tycker Researchgruppen har gjort ett bra arbete på sitt vis även om vi inte stödjer kartläggning av specifika politiskt färgade profiler.

  Vi tycker helt enkelt Flashback är förfärligt och i nuvarande form skall plockas ned helt. Såklart är vi medvetna om att Flashback endast kommer knäckas av sig själva och inte av oss eller några externa privata aktörer. Yttrandefriheten och offentlighetsprincipen har kringskurits kraftigt senaste åren tack vare Flashback. Det är ett allvarligt hot emot demokratin. Vi ser detta som ett bevis på att Flashback är ett hot emot yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och de som hängs ut och förtalas vars yttrandefrihet kringskurits, vittnen vågar inte delta i rättegångar och rörelsefriheten för de som förtalas minskas. Endast att stoppa Flashback kommer rädda yttrandefriheten och offentlighetsprincipen.

  Vår rätt att praktisera vår yttrandefrihet är självklar för alla utom Flashbacks medlemmar.

 3. thony:
  Hej, Som jag ser det är Ni det enda som kan stoppa en total anarki på nätet. Vi hoppas att våra kommande domar kommer att vara ett välkommet verktyg för Er..
  Kämpa på!
  Kram

  Jag håller med om att vår taktik gör skillnad och vi är de enda som jobbar så men vi vill gärna ser fler grupper som gör på samma sätt.
  Domar mot eländet är mycket välkommet!

 4. Ni är häftiga, flashdräggen må darra

 5. Här följer några av xx:s alla alias på Flashback:

  [ En massa alias ]

  Kan skicka 30-40 alias till om ni tycker det är intressant.

 6. T P:
  Här följer några av TN:s alla alias på Flashback:

  [ En massa alias ]

  Kan skicka 30-40 alias till om ni tycker det är intressant.

  Härligt!
  Vi har flera av dem men inte alla. Du kan skicka fler om du vill, de kommer att bli en viktig del i vårt ”kulturarv” och kommer att skötas om på bästa sätt.
  Läste någon stans att denna person har upp mot 4000 olika alias på nätet…

 7. Redaktören: Härligt!
  Vi har flera av dem men inte alla. Du kan skicka fler om du vill, de kommer att bli en viktig del i vårt ”kulturarv” och kommer att skötas om på bästa sätt.
  Läste någon stans att denna person har upp mot 4000 olika alias på nätet…

  /…/

 8. Kontrollant:
  Näthatar hen er eller andra?

  TN:s Flashbackinlägg med bl a näthat från de senaste 10 åren ligger för det mesta kvar till allmän beskådan.

 9. T P: /…/

  Tack!
  Jag jämförde de vi också har med samma som du har. Du har träffat helt rätt på dem därför tror jag du också träffat rätt på resten också.

  Hur kommer det sig att du har koll på just dessa användare och hur kan du veta att det är just denna person bakom alla.

 10. Redaktören: Tack!
  Jag jämförde de vi också har med samma som du har. Du har träffat helt rätt på dem därför tror jag du också träffat rätt på resten också.

  Hur kommer det sig att du har koll på just dessa användare och hur kan du veta att det är just denna person bakom alla.

  En kombination av textanalys och lång erfarenhet av denne näthatare/spammare.

  Här kommer den sista slatten för denna gång:

  /../

  Kan ha smugit sig in någon dubblett.

 11. T P: En kombination av textanalys och lång erfarenhet av denne näthatare/spammare.

  Här kommer den sista slatten för denna gång:

  /../

  Kan ha smugit sig in någon dubblett.

  TACK!
  Du och jag vet att ”Kontrollant” är den vi talar om. Det finns en märklighet i detta som måste vara ett otroligt sammanträffande.

 12. Sen finns det en medlem på Flashback som fortfarande är aktiv som hösten 2011 drog igång en trolltråd som angrep kalmarkvinnan och hennes vänner Här är Flashbackkkontot som fortfarande är aktiv 770101-xxxx. Den personen som reggat kontot som kallar sig för ett personnummer som tillhör kalmarkvinnan 770101-xxxx som startade upp trolltråden som angrep kalmarkvinnan Personen har reggat kontot i syfte att smutskasta och angripa kalmarkvinnan och hennes vänner. Man behöver inte ens vara någon framstående raketforskare att användarn på ett otillåtet sätt har ”snott” och ”tagit” ett personnummer som tillhör kalmarkvinnan och reggat ett trollkonto som kallar sig ett personnummer som tillhör kalmarkvinnan på Flashback och sen använt trollkontot i sina trakasserikampanjer mot kalmarkvinnan.

 13. Jan Axelsson och hans medarbetare på Flashback forum har verkligen gjort bort sig ordentligt genom att vägra radera bort diskussionstrådar och medlemmar som sysslar med personangrepp.De personer som är medlemmar på Flashback som sätter i system med att angripa andra personer har också de gjort bort sig ordentligt.Nu vankas det tuffare tider för trollen inne på Flashback.

 14. Redaktören: TACK!
  Du och jag vet att ”Kontrollant” är den vi talar om. Det finns en märklighet i detta som måste vara ett otroligt sammanträffande.

  Så är det. Han ”lånar” ofta andras nick när han känner sig trängd, antagligen för att försöka blanda bort korten.

 15. T P: Så är det. Han ”lånar” ofta andras nick när han känner sig trängd, antagligen för att försöka blanda bort korten.

  Ja, men nu hade han samma operatör och nästan samma ip som du, skilde bara ett par siffror på slutet. Märkligt sammanträffande. Men hans sätt att skriva är hans kännetecken.

 16. Redaktören: Ja, men nu hade han samma operatör och nästan samma ip som du, skilde bara ett par siffror på slutet. Märkligt sammanträffande. Men hans sätt att skriva är hans kännetecken.

  Om han använde Opera med inbyggd och påslagen VPN kan det se ut som att ISP:n är t ex SurfEasy i Holland.

 17. T P: Om han använde Opera med inbyggd och påslagen VPN kan det se ut som att ISP:n är t ex SurfEasy i Holland.

  Jo, så är det.
  Jag har bannat honom tidigare så han har tvingats lära sig VPN.

 18. Vad jag har för mig är att ÅnkelGunnar ligger bakom personnummer-användaren inte T.N, jag har inte kollat av emot våra listor men så har jag för mig det skall vara. Vi får återkomma till den användaren.

  ÅnkelGunnar har vi skyddat tidigare med hänvisning till att det finns risk för fysisk våld emot honom men eftersom vi har omvärderat våra etiska riktlinjer kring vad fysisk våld kan innebära så är det endast personer som inte kan hjälpa varför de är på ett speciellt vis som numera omfattas av skyddet. ÅnkelGunnar är därmed redo att publiceras inom en snar framtid och några av hans andra användare. Vi kommer dock inte presentera någon om bara misstanke eller andras misstankar riktas emot en användare. För att vi skall publicera någon måste SIG-gruppen vara säkra på att det är rätt person som publiceras.

 19. Att ”låna” andras användarnamn eller modifierade former av användare näthataren/stalkern har något emot eller stödjer måltavlan är ganska vanligt. Vi har sett ett stort antal sådana exempel så det är inte bara en enda person som sysslar med det. Himlenshemlighet på Flashback är ett gott exempel, stulet från Johanna Pipers användare Himlens Hemlighet på Poeter.se. Personen bakom Himlenshemlighet på Flashback är inte Johanna Piper utan en man i medelåldern med drygt 50 användare på Flashback varav ett flertal har stulna användarnamn eller avatarer för att förvirra utöver då fantasilösa användarnamn som ”secretcodename”, Fdgranne” mfl.

  Det verkar ibland som vissa näthatare av stalkerkaraktär har en liknande personlighetsstörning eller profil som gör att de agerar likartat. Ganska märkligt egentligen då det ibland rör sig om unika individer som beter sig väldigt likartat i sitt upplägg, strategi och beteende.

Kommentarer are closed.