Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

12 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

SIG-teknik – FBnickLoader

FBnickLoader

Nu ger vi bort det legendariska programmet FBnickLoader, programmet som laddar ner alla poster från Flashback. När man ligger längst fram och laddar ner nya poster får man också med av moderatorer borttagna poster.

Använd programmet med eftertänksamhet, dvs ladda ner allt ni kan, glöm inte bocka i “Avatarer”.

SIG-gruppen

Uppdaterad: 2017-06-27 — 01:12

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.