Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att det efter kl 02:00 inte går att komma in på nättidningen och några timmar framåt. Problemet består i att att backuppfunktionen för servern stjäl all brandbredd. Servicearbete pågår!
19 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Tyskland tolererar inte kränkningar

Tyskland har skärpt lagstiftningen mot näthatet och naturligtvis ”rasar” alla de promillen av folket som tycker de har rätt att skriva vilken skit som helst om andra. Känns det igen? Vi som utsatts för extremt förtal på nätet vet vad Tyskland menar och vi vill att samma regler skall införas i Sverige. Samma sak vill alla, även de som idag kränker andra den dagen de själva utsätts för nätpöbeln de nu ingår i.

Empati och yttrandefrihet

Vad det i mångt och mycket handlar om är empati. Det finns människor som har mycket svårt för att tänka sig in i hur andra känner när de utsätts för hat och kränkningar och det är de personerna som idag utsätter sina medmänniskor för mycket svårt förtal. Utöver detta har den förvrängda yttrandefriheten sin försvarare i folk som totalt missuppfattat vad yttrandefrihet är. Friheten att yttra sig innebär absolut inte att man får skriva om vem man vill. Principen måste vara att de som ber om att inte bli omskrivna inte heller skall få omskrivas. Det går utmärkt att skriva om brott och annat utan att nämna namn eller andra personuppgifter. Det går också utmärkt att skriva om allt annat utan att kränka folk.

#Artikel 12

#Artikel 12 är en ny Facebook-grupp som skall bekämpa näthatets högborg, Flashback. De andra grupperna på Facebook bekämpar bara lite mobbing på Facebook och i vissa bloggar, det verkliga hatet alltså inte lite mobbing, utan verkligt hat sker på Flashback. Blir vi inte av med det näthatet blir vi aldrig av med med eländet. #Artikel 12 är en penningstark grupp som med ekonomiska medel kommer att strypa Flashback på samma sätt som de Tyska lagarna skulle göra om de var Svenska, #Artikel 12 är alltså i mycket gott sällskap och de kommer att göra den skillnad som krävs för att vi skall raderas från nätets skampåle dvs från Flashback.

Läs mer: SVD

REDAKTIONEN

 

Uppdaterad: 2018-01-08 — 12:39

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.