Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att det efter kl 02:00 inte går att komma in på nättidningen och några timmar framåt. Problemet består i att att backuppfunktionen för servern stjäl all brandbredd. Servicearbete pågår!
19 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Våra verktyg – FBNickLoader v1712141149

Vår nya version av FBNickLoader är klar. Vi har dock bestämt att inte släppa den fri, åtminstone inte än på ett tag. Dels har den inte körts tillräckligt länge och dels krävs nu tredjepartsprogramvara i form av en VPN-tunnel. Vår princip för att släppa programvara är att programmet skall klara uppgiften ensam utan tillägg av tredjepartsprogram.
Det nya är att programmet kan byta ip-adress och User Agent själv när ip eller User Agent blockas. Vi har också infört hastighetskontroll som styr hur fort inlägg laddas ner och en pauskontroll som pausar nedladdningen efter ett valt antal sekunder efter ett valt antal nedladdningar. Väntslingan har tagits bort som gjorde att programmet kunde köras i 4G. Det går fortfarande att köra i 4G men man får nu använda den nyinförda pauskontrollen. Tidigare nedladdningsfunktion laddade bara ner inläggen medan den nya funktionen, som laddar ner dubbelt, så fort kan själv välja att ladda ner ur Windows cacheminne därför har vi infört en funktion som stoppar nedladdning från cachen. Förra versionen klarade att ladda ner och formatera alla nedladdade inlägg på ca 0,3 sekunder medan den nya klarar det på 0,15 sekunder. Vi fortsätter dock att utveckla programmet bla kommer vi att testa C-biblioteket ”cUrl” i programmet framöver.

SIG-gruppen

Uppdaterad: 2017-12-16 — 15:40

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.