Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

10 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

zemfira – Har flytt landet

Stämd i Tingsrätten

zemfira, som bodde i Hjällbo i Göteborg, har stämts inför Göteborgs Tingsrätt för ett bra tag sedan. Hon verkade inte svara på Tingsrättens brev och kallselser vilket normalt kan rendera i en sk. Tredskodom. Alltså att man dömer till kärandens fördel, vilket innebär ett stort skadestånd.

Flytt landet

Hon svarade förmodligen inte för att hon sedan länge planerat att flytta till Serbien. Vi vet nu att hon flyttade dit i Början av December 2015. Hon valde alltså att fly från landet.

Rättsväsendet går vidare

En stämning lär inte läggas ner för att den som stämts flytt landet. Serbien är på väg att bli medlem i EU så hon kommer att kallas till förhandlingarna ändå och om hon inte svarar kommer en Tredskodom att utfalla. Hennes skadestånd, som då kan uppgå till flera tiotusentals kronor, kommer att växa tills hon betalar. Skadeståndet kan också komma att drivas in i Serbien.

Vanligt att vara feg och fly

Det är inte unikt att fly landet för de som näthatat. Vi ha varit med om två till som utnyttjar varianter på samma tema. En av dem bor i Sverige officiellt men bor egentligen i ett annat land. Den andre bor också i Sverige men påstod i rätten att han bor i annat land för att komma undan. Som vi tidigare sagt är anonyma, som förtalar andra, riktigt fega krakar. Om ni erkänner vad ni gjort och slutar med fanskapet hade det blivit mycket enklare för alla.

x

REDAKTÖREN

x

Uppdaterad: 2017-10-21 — 20:27

1 Comment

Kommentarer are closed.

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.